shopify visitor statistics
NORFO / KOMITEER


IT-FORUM NORFO
Nielsen, Trond - Leder
Solheim, Einar
Bjørkøy, Aril 
Rivli, Johnny 
Bakken, Tor Endre 
Thrane-Nielsen, Per 
Solheim, Einar 
Bakken, Tor Endre 
Thrane-Nielsen, Per 

KOMMUNIKASJONSKOMITEEN i NORFO 2019 - 2020

Ledig verv - Leder 
Distrikt 2250 - 
Einar Solheim - dico.2250@rotary.no
Distrikt 2260 - Johnny Rivli -  dico.2260@rotary.no

Distrikt 2275 - Tore Krogstad -  dico.2275@rotary.no

Distrikt 2290 - Tor Endre Bakken - dico.2290@rotary.no

Distrikt 2305 - Fred Loe - dico.2305@rotary.no

Distrikt 2310 - Trygve Danielsen -  2310.dico@rotary.no

Åse Kongsvold -  Webredaktør Norfo - Hamar vest RK


Oppdatert januar 2020


Norfos arbeidsutvalg 2019 - 2020

Gaute Melhus Johannessen - Leder - IPDG -  Lyngdal RK
Baard Lund - Nestleder - DG 2010 - Nordstrand RK

Ole Jørgen Kjellmark - styremedlem

Ine Barlie - styremedlem

Jostein Osnes - styremedlem

Arvid Blindheim - styremedlem

Leder i kommunikasjonskomiteen - ledig verv


Andre tillitsmenn/kvinner:

Halvor Tommesen - Øk. ansvarlig - Langesund RK
Johan Østby - Sekretær - PDG 2260 - Enebakk RK

Rolf Thingvold - Ansvarlig for Ungdomsutvekslingen (Long term) -  Førde RK

Trond Nielsen - Webmaster - Melhus RK 

Åse Kongsvold - Webredaktør Norfo - Hamar vest RK


Oppdatert januar 2020

UNGDOMSUTVEKSLING

Rolf Thingvold - Leder
Vivianne Jodalen - Sommerleire og rundturer - innkommende ungdom

Inger Marie Seth - Sommerleire og rundturer - utreisende ungdom

Cato Lyche Gulli - Korrespondent/koordinator for land i Australia, New Zealand, Europa, Asia, Sør-Afrika
Ove Midtskog - Korrespondent/koordinator for land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika

VÅRMØTE OG HØSTMØTE I NORFO

Johannesen, Gaute, leder 2019-20

Blindheim, Arvid DG 2305

Johannessen, Gaute M. DG 2290

Kjellmark, Ole Jørgen DG 2275

Bachmann, Jutta DG 2260

Osbak, Vigdis DG 2305

Hernes, Sten DG 2290

Lund, Baard DG 2310

Ine Barlie

Jostein Osnes

Ledig verv -leder i kommunikasjonskomiteen - ledig verv

Rolf Thingvold, leder ungdomsutveksling 

Østby, Johan, sekretær
Stabell, Herman, redaktør Rotary Norden

Nielsen, Trond, webmaster

Kongsvold, Åse, webredaktør
 

Lindberg, Svein Eystein DG 2310

Johannessen, Odd Henning DG 2250

Dale, Arild Sundland DG 2250

Olsen Thor O. DG 2275

Magnussen, Rune DG 2260


GETS 2020Oppdatert 18.09.2019

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer