shopify visitor statistics
NORFO / OM OSS / KONTAKTINFO NORFO

STYRET I NORSK ROTARY FORUM - NORFO

STYRET 2018-19

Styreleder
Gunnar Kvalsund
Giske Rotaryklubb
Nørestranda 77, Gjøsund 6040 Vigra
Mobil: +920 35 608
e-post: kvalsundgunnar@gmail.com

Styremedlemmer
Bård Lund, DGE (2310) e-post: blu@kalunanordic.com
Yvona Holbein, IPDG (D2260), e-post: yvona.holbein@gmail.com
Gaute M. Johannessen, DG (D2290), e-post: gautejo42@gmail.com

Sekretær

Svein Tore Stiansen
Risør Rotaryklubb
Terneveien 19,  4950 Risør 
Mobil: +47  909 17 472
E-post: rotary@rotary.no

Økonomiansvarlig
Terje Gaarden
Åsen Rotaryklubb
Sveet 5, 7630 Åsen
Mobil: +47 920 27 316
E-post: terje@gaarden.as

Revisor
Erik Christoffersen, Echas Revisjon AS


LEDERE AV SENTRALE AKTIVITETSOMRÅDER UNDER NORFO I 2018 - 19

Kommunikasjonskomiteen 
Leder: Ole Morten Ona Ringdal
Mobil: +47 90 91 89 59
E-post: lederkk@rotary.no

Ungdomsutvekslingen (Long term / Short term): 
Leder: Roald Fiksdal 
Mobil: +47 99 58 90 40
E-post: mdyeo@rotary.no

Rotary Norden 
Administrator, Norge: Herman Stabell
Mobil: +47 90 76 23 60
E-post: h-stabel@online.no

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer