shopify visitor statistics
KLUBBER I NORGE / KALENDER / NORFO - ÅRSHJUL

Årshjul for Norfo 2017-18

Tidsrom

Aktivitet

Ansvarlig

Deltakere

Inviterte

Merknad

2017

 

 

 

 

 

26.08.

Lørdag

Styremøte

kl 10-16

Styreleder

Styret

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 12.8.

11.-12.10

Nordisk GETS

RI

Årets DGE-er

 

Holdes i Riga

12.-15.10

 

TRF semi-nar og Institute

RI

Årets DGE-er + Styreleder m/følge

 

Holdes i Riga

20.10.

Fredag

Styremøte Norfo kl. 17-20

Styreleder

Styret

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 14.10

21.10.

Lørdag

Høstmøte Norfo

kl 10-16

Styreleder

DG-ene og DGE-ene, styre,

komiteledere ungdomsutveksl

Rotary Norden

Bidragsytere

Landspresident i Rotaract

Inner Wheel

Herman Meier

Foreløpig sakliste ut 09.9.

Sakspapirer ut senest 06.10.

01.12.

Fredag

Styremøte Norfo

kl 17 -20

Styreleder

Styret

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 24.11.

02.12.

Lørdag

Opplæring av DICO-er, og distrikts-sekretærer kl 10-16

Kommunikasjons-komiteens leder

Leder kommuni-kasjonskomiteen + distriktenes DICO-er og sekretærer

 

Innkalling ut senest 10.11.

Forvarsel tidligere

2018

 

 

 

 

 

02.02.

Fredag

Styremøte Norfo

kl 17-20

Styreleder

Styret

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 26.1.17

03.02.

Lørdag

Strategi- og budsjett-

møte

kl 10-16

Styreleder

Styret

DGE-ene

Bidragsytere

 

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 26.1.17

12.04.

Torsdag

Styremøte Norfo

kl 17-20

Styreleder

Styret

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 22.03

13.04.

Fredag

Vårmøte Norfo

Styreleder

DG-ene og DGE-ene, styret,

komiteledere

Landspresident i Rotaract,

Inner Wheel

 

Foreløpig innkalling ut senest 02.02.

Sakspapirer ut senest 23.3.

13.–15.04.

 

Norsk GETS Fredag kl 18.00

Lørdag

10-16 Søndag kl 10-13

Styreleder

DGN-ene

Styret

komiteledere

bidragsytere

 

Dokumentene til permen må være produsert innen 31.03.

Dokumentene overleveres på møtet.

16.06.

kl 10-16

Styremøte Norfo

Styreleder

Styret

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 09.06

24.-27.06

Convention Toronto

RI

 

 

 

 Oppdatert 25.07.2017


Oversikt Distriktskonferanser i Rotary 2018

Distrikt

DG

Tidspunkt

Sted

2250

Arild Sundland Dale

5.-7. okt 2018

Fleicher Hotel Voss

2260

Rune Magnussen

14. – 16. sept 2018

Thon Oslo Airport

2275

Thor O. Olsen

21. – 23. sept 2018

Scandic Lerkendal

2290

Gaute Johannessen

31.8 – 2.9 2018

Lyngdal

2305

Arvid Blindheim

21. – 23. sept

Scandic Seilet Molde

2310

Svein Eystein Lindberg

27. okt 2018

Klækken Hotel

Oppdatert 26.04.2017


Sosiale medier

Møteinformasjon

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...
Les mer