shopify visitor statistics

Ledig verv som kursleder(e) introkurs for innkommende utvekslingsstudenter

Vervet er for ett Rotary-år om gangen, og kursleder har det praktiske ansvaret for gjennomføring av introduksjonskurset for innkommende utenlandske studenter. Kursene holdes to ganger årlig, og planlegges i samarbeid med Nesbyen RK og Norfo.

Norsk Rotary Forum (ungdomsutvekslingen) har ledig(e) verv som kursleder(e) for Rotaryåret 2019-20, til introduksjonskursene i 
september -19 og i januar -20 på Nesbyen. Det bør være to ledere til høstens kurs, som foregår på Scandic Hafjell på Øyer i Gudbrandsdalen i perioden 17.-20. september. Oppdraget er givende og kan passe godt for et par. Hovedfokus er på norsk språkopplæring, samt innsikt i og forståelse for norsk kultur, væremåte og møtet med et år i flere norske vertsfamilier. Reise og opphold dekkes, og det utbetales et samlet honorar for kursleder(ne)  på kr 10 000 pr. kurs. 
For mer informasjon kontakt leder Roald Fiksdal i utvekslingskomiteen på telefon 995 89 040.
Videre i denne artikkelen finner du mer info om vervet.
Kursleder introduksjonskurs for innkommende studenter for Ungdomsutvekslingskomiteen i Norfo – funksjonsbeskrivelse

Multidistriktet (Norsk Rotary Forum) er et koordinerende organ for distriktene, herunder arbeidet med ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge. Ungdomsutvekslingskomiteen ledes av Multi District Youth Exchange Officer (MDYEO), og består ellers av MDYEO’s stab, samt 6 distriktsansvarlige (DYEO).

MDYEO disponerer en stab for praktisk gjennomføring av ulike oppgaver. Stabens medlemmer oppnevnes hver for seg etter utlysing og søknad for 3 år om gangen, inngår i Norfo’s utvekslings-komite, og rapporterer til MDYEO. Det er utarbeidet egne funksjonsbeskrivelser for disse.

Pr 1. juli 2019 består MDYEO’s stab av:

  • Korrespondent Afrika, Asia, Europa og Oseania
  • Korrespondent Nord-, Mellom- og Sør-Amerika
  • Short Term koordinator Inbound
  • Short Term koordinator Outbound
  • Koordinator database og dokumentasjon
  • Koordinator innkjøp og arrangementer

Kursleder introduksjonskurs for innkommende studenter

Kursleder verves for ett Rotary-år om gangen, og har på vegne av MDYEO det praktiske ansvaret for gjennomføring av introduksjonskurset for innkommende utenlandske studenter.

Kursene holdes tirsdag-fredag to ganger årlig.

·       Vårens kurs holdes for innkommende studenter fra Australia og New Zealand. Det arrangeres på Nesbyen uka før den årlige vintercampen. Kurset planlegges i tett samarbeid med Nesbyen Rotaryklubb og Norfos arrangementskoordinator

·       Høstens kurs for alle andre innkommende studenter holdes i tilknytning til en distriktskonferanse, etter en oppsatt turnus. Kurset planlegges sammen med den aktuelle distriktsledelsen og Norfos arrangementskoordinator

·       Kursleder skaffer selv en samarbeidspartner, som til sammen står for det faglige opplegget

·       Innholdet i kurset skal ha stor fokus på opplæring i norsk språk, norsk kultur og tradisjoner, og gjøre studenten best mulig i stand til å forstå og tilpasse seg livet i to-fire norske vertsfamilier. Det skal også legges vekt på norske regler og retningslinjer, som for mange kan være annerledes enn i hjemlandet

·       Kursleder(ne) bor i eget rom på kursstedet, og får full forpleining i kurstiden

·       Reiseutgifter dekkes etter reiseregning, men alt reiseopplegg skal avklares med og godkjennes av MDYEO før reisen bestilles

·       Som alle verv i Rotary er også dette ulønnet, men det utbetales et honorar pr kurs. For 2019-20 er honoraret kr 10 000 til fordeling mellom kurslederne.

·       Det forutsettes tett samarbeid med MDYEO i planlegging og gjennomføring av oppgavene

Pr 1. juli 2019 ser organisasjonskartet slik ut:

ta


 
Semiaden - Norges største Rotaryarrangement

4. oktober 2019

Semiaden - Norges største Rotaryarrangement

Stor innsats fra seks Rotaryklubber i distrikt 2310 og NAKUHEL Asker for å arrangere Semiaden. Den årlige familiedagen trakk rundt 3000 deltakere, og det var aktiviteter for hele familien langs løypa rundt Semsvann og ved Sem gjestegård.

Rotary Norden nr. 5 - 2019

3. september 2019

Rotary Norden nr. 5 - 2019

Nå kan du lese siste nummer av Rotary Norden.

Rotary Norden nr. 4 - 2019

25. juli 2019

Rotary Norden nr. 4 - 2019

Her kan du laste ned siste nummer av Rotary Norden. Du kan blant annet lese hva president for Rotary International, Mark Moloney, ønsker å formidle.. Sotra Rotarylubb oppfordrer alle rotaryklubber i Norden til å adoptere en strand, EndPlasticSoup.

Seremonier og rammer

18. juni 2019

Seremonier og rammer

Nå kan du gratis laste ned Seremonier og rammer for Rotaryklubbene. Heftet ligger under Publikasjoner. Les om møteledelse, seremonier og slikt som vi vet hva som skjer i en Rotary-klubb hvert eneste år.

Rotary fikk ikke TV-aksjonen 2020, men søker igjen for 2021!

18. juni 2019

Rotary fikk ikke TV-aksjonen 2020, men søker igjen for 2021!

TV-aksjon for 2020 gikk til WWF Verdens naturfond. Vi gratulerer årets vinnere og ønsker dem lykke til med det viktige miljøarbeidet! Rotary søker igjen for 2021!

Ledig verv som kursleder(e) introkurs for innkommende utvekslingsstudenter

24. mai 2019

Ledig verv som kursleder(e) introkurs for innkommende utvekslingsstudenter

Vervet er for ett Rotary-år om gangen, og kursleder har det praktiske ansvaret for gjennomføring av introduksjonskurset for innkommende utenlandske studenter. Kursene holdes to ganger årlig, og planlegges i samarbeid med Nesbyen RK og Norfo.

Norsk Rotary Håndbok 2019 er nå publisert

21. mai 2019

Norsk Rotary Håndbok 2019 er nå publisert

Mange medlemmer og klubber har etterspurt Håndboken og vi er glade for at den nå er klar. Håndboken er på 79 sider og inneholder nyttig rotaryinformasjon for nye og eksisterende rotarymedlemmer.

Rotary Norden nr. 3 - 2019

14. mai 2019

Rotary Norden nr. 3 - 2019

Nå kan du laste ned siste utgave av Rotary Norden.

Ledig verv som kurskoordinator i Norfo

4. mai 2019

Ledig verv som kurskoordinator i Norfo

Etter vedtak på Vårmøtet 2019 skal det opprettes et verv som Kurskoordinator. Vi søker derfor etter en person til dette spennende vervet på sentralt nivå i Rotary. Søknadsfrist 1. juli 2019

Rotary søker om TV-aksjonen for 2020

29. april 2019

Rotary søker om TV-aksjonen for 2020

Rotary ved Norfo søker om å få TV-aksjonen i 2020 til End Polio Now. Polio er i ferd med å bli utryddet som sykdom på verdensbasis, men den siste prosenten er vanskelig å knekke.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer