shopify visitor statistics
STIPEND / UNGDOMS- OG TILTAKSFONDET

Norsk Rotary Ungdoms- og Tiltaksfond

Norsk Rotary Ungdoms- og Tiltaksfond (fondet) er etablert av norske Rotarydistrikter og disponeres av Norsk Rotary Forum (NORFO).

Fondets formål er å bidra til å fremme Rotarys virksomhet og strategiske målsetting ved å yte økonomiske bidrag til prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Støtte til prosjekter som klubber og/eller distrikter engasjerer seg i, i forbindelse med ungdomsarbeid, gjennom deltakelse i ungdomsleire, internasjonale møter og konferanser, kurs og faglig opplæring/utdanning av ungdom, skal prioriteres.

Forutsetning for støtte fra fondet, er at klubb eller distrikt selv bidrar med en betydelig del av finansieringen i prosjektet.

Søknadsfristene for første halvdel av rotaryåret 2016-17 er 21.9. og 4.11.

Du kan laste ned vedtektene til Rotary Ungdoms- og tiltaksfond her.

Ev. søknader med vedlegg sendes til fondets administrator 2016-17, Jostein By, jostein.by@enivest.net

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer