Web Analytics

4-spørsmålsprøven

om saker vi tenker, sier og gjør, Rotary's mantra


- Er det sant?

- Er det rettferdig overfor alle det angår?

- Vil det skape forståelse og bedre vennskap?

- Vil det være til beste for alle det angår?Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer