shopify visitor statistics
NORFO / KALENDERE / ÅRSHJUL 2019-20


Årshjul for Norfo 2019- 20


Årshjul for Norfo 2019-20

Tidsrom

Aktivitet

Ansvarlig

Deltakere

Inviterte

Merknad

2019

 

 

 

 

 

24.08.

Lørdag

kl 10-16

Styremøte

 

Styreleder

Styret

 

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 12.8.

24.-26.09

Nordisk GETS

RI

Årets DGE-er

 

Gdansk

26.-29.09

 

 

 

_______

18.10

Fredag

kl 16-20

TRF seminar og Institute

______

Styremøte

 

RI

 

 

 

_______

Styreleder

Årets DGE-er + Styreleder m/følge

 

___________

Styret

 

 

 

 

________

Gdansk

 

 

 

_________

Innkalling og papirer ut 04.10

19.10

Lørdag

kl. 10-16

Høstmøte Norfo

 

 

Styreleder

Styret DG-ene og DGE-ene, styre,

komiteledere ungdomsutveksl

Rotary Norden

webredaktør

webmaster

Bidragsytere

 

Landspresident i Rotaract.

Inner Wheel

 

Innkalling ut 07.09. Sakspapirer ut 05.10

29.11

Fredag

Kl 17-20

StyremøteNorfo

 

Styreleder

Styret

 

Innkalling ut 16.11

30.11.

Lørdag

kl 11 -16

TRF-seminar

 

Distriktstrenerseminar

 

Styreleder

RRFC Bjørn Aas

DT-er

 

Ledere TRF kom. i Distriktene

 

 

Innkalling ut senest 16.11.

Forvarsel tidligere

2020

 

 

.

 

 

 

 

 

 

31.01.

Fredag

kl 16-20

Møte i arbeidsutvalget Norfo

 

Leder arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 19.1.

01.02.

Lørdag

kl 10-16

 

 

kl 10-16

Opplæring av DICO-er, og distrikts-sekretærer

 

Strategi/ budsjett-

møte

 

Kommunikasjons-komiteens leder.

 

 

Arbeidsutvalget

Leder kommuni-kasjonskomiteen + distriktenes DICO-er og sekretærer

 

Arbeidsutvalget

DGE-ene

Bidragsytere

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 19.1.

16.04.

Torsdag

kl 16-20

Møte arbeidsutvalget Norfo

 

Leder arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

 

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 22.03.

17.04.

Fredag

Kl 10-16

Vårmøte Norfo

 

Leder arbeidsutvalget

DG-ene og DGE-ene, arbeidsutvalget,

komiteledere ungdomsutveksl

Rotary Norden

Bidragsytere

 

Landspresident i Rotaract,

Inner Wheel

 

Foreløpig innkalling ut senest 22.02.

Sakspapirer ut senest 22.03.20

17.–19.04.

Fredag kl 18.00

Lørdag

10-16 Søndag kl 10-13

Norske GETS

 

Leder arbeidsutvalget

DGN-ene,

arbeidsutvalget,

komiteledere,

bidragsytere

 

 

Dokumentene til Medlemsnett må være produsert innen 22.03.

 

Lørdag

20.06.

kl 10-16

Møte arbeidsutvalget Norfo

 

Leder arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

 

 

Innkalling og sakspapirer ut senest 31.05.

6.-10. juni


Convention Honolulu

RI

 

 


Lørdag 22.08

Kl 10-16

Møte i arbeidsutvalget Norfo

Leder arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

 

Innkalling ut 14.08.20

 

Nordisk GETS

 

 

 

 

 

TRF-seminar og Institute

 

 

 

 

23.10 Fredag kl 17 -20

Møte arbeidsutvalget Norfo

Leder arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

 

Innkalling ut 14.10.20

24.10 Lørdagkl 10-16

Høstmøte Norfo

 

Arbeidsutvalget DG-ene og DGE-ene,

komiteledere,  ungdomsutveksl

Rotary Norden

Bidragsytere

 

Landspresident i Rotaract.

Inner Wheel

 

Innkalling ut 11.09.2020 Sakspapirer ut 09.10.2020

 

Fredag 04.12. kl 17-20

Møte i arbeidsutvalget Norfo

Leder arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget 

 

Innkalling ut 26.11.2020

Lørdag 05.12. kl 10-16

TRF-samling

Distriktstrenerseminar

 

Styreleder

RRFC Bjørn Aas

DT-er

 

Ledere TRF kom. i Distriktene

 

Innkalling ut senest 16.11.

Forvarsel tidligere

2021

 

 

 

 

 

Fredag 29.01 kl 16-20

Møte arbeidsutvalget Norfo

Leder arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

 

Innkalling og sakspapirer ut 18.01.2021

Lørdag 30.01. kl 10-16

 

 

Kl 10 – 16

Opplæring DICO og Distr sekretæer

 

 

Strategi og budsjett møte

Kommun.komiteens leder

 

 

Arbeidsutvalget

Leder av kom.kom i distriktene og DICOer

 

Arbeidsutvalget-ene og bidragsytere

 

Innkalling ut senest 18.01.

Forhåndsvarsling tidligere

Torsdag 15.04. kl 16-20

Møte arbeidsutvalget Norfo

Leder arbeidsutvalget

Arbeidsutvalge

 

Innkalling og sakspapirer ut 03.04

Fredag  16.04 kl 10-16

Vårmøte Norfo

Leder arbeidsutvalget

DG og DGE-ene, styret, komiteledere, RN og bidragsytere

Inner Wheel

Innkalling ut 04.03.2021 Sakspapirer ut 03.04.21

Fredag 16 til søndag 18 april

 

Fredag kl 18.00

Lørdag kl 09-16 og søndag kl 09-13

Norske GETS

Leder arbeidsutvalget

DGN-ene, styret, kom.ledere. bidragsytere

 

Dokumenter til GETS må være på Medlemsnett 03.04.2021

Lørdag 19.06.2021

Møte arbeidsutvalget Norfo

Leder arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget

 

Innkalling og papirer ut 02.06.2021

 

Convention

 

 

 

 

 Oppdatert januar 2020

Distriktskonferanser i Rotary Norge 2020.

Distrikt

DG

Tidspunkt

Sted

2250

Jostein Osnes

25.-27. sept 2020

Stord Hotell, Stord

2260

Ine Barlie

18.-20. sept 2020

Quality Hotel, Mastemyr

2275

Terje Gaarden

18.-20. sept 2020

Quality Airport Hotel, Stjørdal

2290

Berit Reppesgård

4.-6. sept 2020

Scandic Park Hotel, Sandefjord

2305

Roald Fiksdal

11.-13. sept 2020

Union Hotel, Geiranger

2310

Inger Marie Blix

31.10 – 01.11 2020

Scandic Ambassadør, DrammenDistriktskonferanser i Rotary 2019.

Distrikt

DG

Tidspunkt

Sted

2250

Odd Henning Johannessen

4.-6.okt 2019

Scandic Maritim Haugesund

2260

Jutta Bachmann

05. – 07. okt 2019

Color Line

2275

Ole Jørgen Kjellmark

20.-22. sept 2019

Røros Hotel

2290

Sten Hernes

31.08 – 01.09 2019

Quality Hotel Tønsberg

2305

Vigdis Osbak

21.-22. sep 2019

Scandic Hafjell, Øyer

2310

Baard Lund

02.-03. nov 2019

 

 

Oppdatert  januar 2020

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer