shopify visitor statistics
OM OSS / ÅRSHJUL 2023-24
Årshjul for Norfo 2023-2024

 NB: i tillegg til møtedatoer i denne møteplanen kommer styremøter som styret fastsetter underveis.

Vedtatt på Årsmøte 2, 21 april 2023.

Justert av Anders Andersson leder NORFO 23-24, 2 oktober 2023

 OBS! Det presenteres en ny modell for GETS, vårmøte og årsmøte, side 2.

Tidsrom

Aktivitet

Ansvarlig

Deltakere

Inviterte

Merknad

2023

 

 

 

 

 

1.7.2023 Nytt rotaryår

 

Nytt Styre

Nytt AU

 

 

 

 

Søndag 27august

Kl 18-21

Felles AU-og styremøte

 

Styre-leder/ AU-leder

Arbeidsutvalget

Styret

 

Innkalling ut 12.08.23

Nettmøte

 

12.-17, sept. 2023

 

Rotary Institute for Zones

17,18,19,20a

 

GETS/ GNTS

Seminarer

Action Summit

Institute

 

DGE, DGN + ledsagere,

 

 

Manchester, England

Torsdag 28.09

kl 18-20

AU-møte

AU-leder

Arbeidsutvalget

 

På nett Innkalling ut 14.09.21

Lørdag

04.november

kl

Høstmøte

kl 10-12

Årsmøte kl 13

 

Norfo Høstmøte med Information fra komiteer mfl

 

Årsmøte del 1

 

Styre-leder

Styret, AU, DGE, DGN, komitéledere,

 

Rotary Norden

RI repr.

På nett Innkalling ut innen 06.10.2023

Torsdag 23.november

kl. 18-21

 

Strategi-møte for DGE

AU-leder

Styret, DGE og AU

 

På nett

Torsdag

7.desember

kl. 18-20

AU-møte

AU-leder

Arbeidsutvalget

 

På nett. Innkalling ut innen

30.11.23

 

2024

 

 

 

 

 

7.-11. januar

International Assembly

RI

DGE m/ledsager

 

Orlando, FL

Torsdag 25.januar

kl. 18-21

AU-møte

AU-leder

 

 

På nett

Innkalling og dok ut innen 15.01.23

Torsdag 15.februar

kl. 18-20

Budsjett-møte DGE + AU

AU-leder

Styret, AU, DGE, DGN

 

På nett

Torsdag 21.mars

Kl. 18-20

AU-møte

AU-leder

AU, sekretær, økonomi-ansvarlig

 

På nett

Fredag 12 til søndag 14 april møte, Gardermoen

 

Behøver detaljplaners

 

GETS Vårmøte, Årsmøte, mm

 

Detaljplanering tex

Fredag start GETS (+Styremøte)

Lørdag; Vårmøte + Årsmøte (en del av GETS)

Søndag GETS avsluttas

 

25.-29.mai

Convention

RI

Alle Rotarianere som vil.

 

Singapore

Torsdag 13.juni

AU-møte

AU-leder

Arbeidsutvalget

 

På nett Innkalling ut 30.05.2024

1.7.2024

Nytt rotaryår

Nytt styre

Nytt AU

 

 

 

Husk fellesmøte Styret og AU i august!

August

Styret / AU

 

 

 

 

 Oppdatert 30.10.2023

Rotary Distriktskonferanser 2024

Distrikt

Dato

Guvernør

Sted

2250

. okt.

Wibeke Natås


2260

. sept.

Knut Willy Sørensen


2275

. okt.

Sissel Slettum Bjerke

Scandic Lerkendal, Trondheim

2290

. sept.

Ole Sverre Lund

Scandic Park Sandefjord

2305

. sept.

Anders Andersson

Charlottenberg hotell, Charlottenberg

2310

 . okt.

Torhild Hallre

Sundvollen HotellNyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer