shopify visitor statistics
OM OSS / ROTARYKLUBBEN / BETINGELSER FOR MEDLEMSSKAP

Betingelser for medlemskap

I Rotarys lover er det satt betingelser/krav til dem som skal bli medlemmer av en rotaryklubb. I korthet kan de sammenfattes i følgende fire hovedkrav:

• Være voksne personer med god karakter og med god anseelse i utøvelsen av sitt yrke.
• Inneha ledende eller selvstendig stilling innen yrket/bedriften/organisasjonen.
• Være personlig, aktivt virksom innen det yrket/den klassifikasjon som vedkommende dekker.
• Ha sitt arbeids- eller bosted innenfor klubbens (eller nærmeste tilgrensende klubbs eller kommunes) territorialgrense.

Når det gjelder former for medlemskap og opphør av medlemskap viser vi til Rotarys lover og vedtekter.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer