shopify visitor statistics
NORFO / KOMITEER


STYRET I NORFO 2021-2022

Styret består av de sittende distriktsguvernørene.

Leder

Lars Borgestrand, DG 2260

Nestleder

Claus E. Feyling, DG 2250

 

Styremedlemmer
Thor Bertil Granum, DG 2275
Sissel Berit Hoell, DG 2290
Hans Olav Osbak, DG 2305
Erik Kreyberg Normann DG 2310

 

NORFOS ARBEIDSUTVALG 2021 - 2022

IPDG i 2260: Ine Barlie - leder

IPDG i 2250: Jostein Osnes - nestleder

DG i 2290: Sissel Berit Hoell - medlem

DG i 2305: Hans Olav Osbak - medlem

DGE i 2275: Trygve Roaldset - medlem

DGE i 2310: Terje Jørgensen Løken – medlem

 

Rulleringsplan for Norfos arbeidsutvalg 6 år

 


LEDER I KOMMUNIKASJONSKOMITEEN

 

Berit Reppesgård


 

IT-FORUM NORFO

Trygve Danielsen, PDG D 2310 - leder
Frank Strand,  D 2250
Rivli, Johnny, D 2260

Tore Krokstad, D 2275
Tor Endre Bakken, D 2290
Svend Strand, D 2305

KOMMUNIKASJONskoMITEEN I NORFO 2021 - 2022

Distrikt 2290 Berit Reppesgård, - lederkk@rotary.no
Distrikt 2250 – Frank Strand - dico.2250@rotary.no
Distrikt 2260 - Johnny Rivli - dico.2260@rotary.no

Distrikt 2275 - Tore Krogstad - dico.2275@rotary.no

Distrikt 2290 - Tor Endre Bakken - dico.2290@rotary.no

Distrikt 2305 - Svend Strand - dico.2305@rotary.no

Distrikt2310 -  Trygve Danielsen - dico.2310@rotary.no

Åse Kongsvold - webredaktør Norfo - webredaktor@rotary.noAndre verv:

Halvor Thommesen - økonomiansvarlig 
Johan Østby - sekretær Norfo

Rolf Thingvold - ansvarlig for Ungdomsutvekslingen

Trygve Danielsen - webmaster  

Åse Kongsvold - webredaktør Norfo 

Ottar Julsrud – redaktør Rotary Norden 

Herman Stabell – norsk administrator for Rotary Norden 

Margit Bjugstad – norsk medlem i representantskapet Rotary Norden

 UNGDOMSUTVEKSLING

Rolf Thingvold - leder
Vivianne Jodalen - Sommerleire og rundturer - innkommende ungdom

Inger Marie Seth - Sommerleire og rundturer - utreisende ungdom

Gül Capar Mogensen - Korrespondent/koordinator for land i Australia, New Zealand, Europa, Asia, Sør-Afrika
Ove Midtskog - Korrespondent/koordinator for land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika


VÅRMØTE OG HØSTMØTE I NORFO (inkludert Årsmøte del 1 og Årsmøte del 2)

Vår- og høstmøtet består av Styret, Arbeidsutvalget og DGE-ene. Komitéledere og andre blir invitert til disse møtene for å redegjøre for arbeidet på sine felt:

 

DGE-ene for 2021- 2022 er følgende personer:

D2250 Odd Henry Hommedal

D2260 Hans Christian Kihl

D2275 Trygve Roaldset

D2290 Ole Joakim Devold

D2305 Gunhild Aalstad

D2310 Terje Jørgensen Løken 

 

Berit Reppesgård - leder i kommunikasjonskomiteen

Rolf Thingvold - leder ungdomsutveksling 

Johan Østby - sekretær
Herman Stabell - administrator Rotary Norden

Trygve Danielsen - webmaster

Åse Kongsvold - webredaktør 

 

Oppdatert 10.8.2021  
Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer