shopify visitor statistics
NORFO / KOMITEER


STYRET I NORFO 2021-2022

Styret består av de sittende distrikts-guvernørene.

Leder
Lars Borgestrand, DG 2260

Nestleder

Claus E. Feyling, DG 2250


Styremedlemmer
Thor Bertil Granum, DG 2275
Sissel Berit Hoell, DG 2290
Hans Olav Osbak, DG 2305
Erik Kreyberg Normann DG 2310

 

NORFOS ARBEIDSUTVALG 2021 - 2022

IPDG i 2260: Ine Barlie - leder

IPDG i 2250: Jostein Osnes - nestleder

DG i 2290: Sissel Berit Hoell - medlem

DG i 2305: Hans Olav Osbak - medlem

DGE i 2275: Trygve Roaldset - medlem

DGE i 2310: Terje Jørgensen Løken – medlem

 

Rulleringsplan for Norfos arbeidsutvalg 6 år

 


 

IT-FORUM NORFO

Trygve Danielsen, PDG D 2310 - Webmaster
Frank Strand,  dico distrikt 2250
Rivli, Johnny, dico distrikt 2260

Tore Krokstad, dico distrikt 2275
Tor Endre Bakken, dico distrikt 2290
Svend Strand, dico distrikt 2305

KOMMUNIKASJONskoMITEEN I NORFO 2021 - 2022

Berit Reppesgård -  leder                          beri-rep(a)online

Trygve Danielsen -  webmaster               trydanielsen (a) gmail.com 

Åse Kongsvold -  webredaktør                 webredaktor (a ) rotary.no

Svend Strand -  dico repr.                         dico.2305 (a) rotary.no
Kai Krüger -  ekstern ressursperson       kai (a) kruger-kommunikasjon.no
Kari Løken -  ekstern ressursperson       kl (a) tafjord.no,Andre verv:

Halvor Thommesen - økonomiansvarlig 
Johan Østby - sekretær Norfo

Rolf Thingvold - ansvarlig for Ungdomsutvekslingen

Ottar Julsrud – redaktør Rotary Norden 

Herman Stabell – norsk administrator for Rotary Norden 

Margit Bjugstad – norsk medlem i representantskapet Rotary Norden

 


UNGDOMSUTVEKSLING

Rolf Thingvold - leder
Vivianne Jodalen - Sommerleire og rundturer - innkommende ungdom

Inger Marie Seth - Sommerleire og rundturer - utreisende ungdom

Gül Capar Mogensen - Korrespondent/koordinator for land i Australia, New Zealand, Europa, Asia, Sør-Afrika
Ove Midtskog - Korrespondent/koordinator for land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika


VÅRMØTE OG HØSTMØTE I NORFO (inkludert Årsmøte del 1 og Årsmøte del 2)

Vår- og høstmøtet består av Styret, Arbeidsutvalget og Neste Rotary-års guvernører 

Komitéledere og andre blir invitert til disse møtene for å redegjøre for arbeidet på sine felt:

 

Neste Rotary-års guvernører er følgende: 

D2250 Odd Henry Hommedal

D2260 Hans Christian Kihl

D2275 Trygve Roaldset

D2290 Ole Joakim Devold

D2305 Gunhild Aalstad

D2310 Terje Jørgensen Løken 

 

Leder i kommunikasjonskomiteen

Leder ungdomsutveksling 

NORFO sekretær
Administrator Rotary Norden

Webmaster

Webredaktør 

 

Oppdatert 13.januar 2022


  
Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer