Web Analytics

Rotary søker om TV-aksjonen for 2020

Rotary ved Norfo søker om å få TV-aksjonen i 2020 til End Polio Now. Polio er i ferd med å bli utryddet  som sykdom på verdensbasis, men den siste prosenten er vanskelig å knekke.

Så lenge det fins et eneste barn som er smittet av polio er alle barn i risikosonen, og alle må vaksineres til siste slutt. Dette er ufattelig kostbart. Rotary i Norge vil bidra til å finansiere de siste store tiltakene som må gjøres, og håper å bli tildelt TV-aksjonen i 2020. 

Søknaden vår bygger på at de innsamlede midlene i hovedsak skal brukes til vaksinasjonsprosjekter i Afghanistan og Pakistan i samarbeid med WHO og UNICEF. Vi vil bidra til en bedre hverdag for den overraskende store gruppen norske poliorammede som har levd sine liv med senskader og plager, og har lagt opp til prosjekter i samarbeid med Landsforeningen for Polioskadde og Sunnaas sykehus. 

Hvem som blir tildelt TV-aksjonen blir kunngjort 1 . juli i år.
 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer