Web Analytics

Norsk Rotary Håndbok 2019 er nå publisert

Mange medlemmer og klubber har etterspurt Håndboken og vi er glade for at den nå er klar. Håndboken er på 79 sider og inneholder nyttig rotaryinformasjon for nye og eksisterende rotarymedlemmer.

Norsk Rotary Håndbok 2019 for distriktene 2250, 2260, 2275, 2290, 2305 og 2310 av Rotary International.  Håndboken koster kr. 25,- pluss porto og kan bestilles fra Klubbservice.

I henhold til tidligere vedtak trykkes den opp når de siste lederfunksjonene i Norfo er kommet på plass (Ungdomsutvekslingen og Kommunikasjonskomiteen).

 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer