Web Analytics

Ledig verv som kursleder(e) introkurs for innkommende utvekslingsstudenter

Vervet er for ett Rotary-år om gangen, og kursleder har det praktiske ansvaret for gjennomføring av introduksjonskurset for innkommende utenlandske studenter. Kursene holdes to ganger årlig, og planlegges i samarbeid med Nesbyen RK og Norfo.

Norsk Rotary Forum (ungdomsutvekslingen) har ledig(e) verv som kursleder(e) for Rotaryåret 2019-20, til introduksjonskursene i 
september -19 og i januar -20 på Nesbyen. Det bør være to ledere til høstens kurs, som foregår på Scandic Hafjell på Øyer i Gudbrandsdalen i perioden 17.-20. september. Oppdraget er givende og kan passe godt for et par. Hovedfokus er på norsk språkopplæring, samt innsikt i og forståelse for norsk kultur, væremåte og møtet med et år i flere norske vertsfamilier. Reise og opphold dekkes, og det utbetales et samlet honorar for kursleder(ne)  på kr 10 000 pr. kurs. 
For mer informasjon kontakt leder Roald Fiksdal i utvekslingskomiteen på telefon 995 89 040.
Videre i denne artikkelen finner du mer info om vervet.
Kursleder introduksjonskurs for innkommende studenter for Ungdomsutvekslingskomiteen i Norfo – funksjonsbeskrivelse

Multidistriktet (Norsk Rotary Forum) er et koordinerende organ for distriktene, herunder arbeidet med ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge. Ungdomsutvekslingskomiteen ledes av Multi District Youth Exchange Officer (MDYEO), og består ellers av MDYEO’s stab, samt 6 distriktsansvarlige (DYEO).

MDYEO disponerer en stab for praktisk gjennomføring av ulike oppgaver. Stabens medlemmer oppnevnes hver for seg etter utlysing og søknad for 3 år om gangen, inngår i Norfo’s utvekslings-komite, og rapporterer til MDYEO. Det er utarbeidet egne funksjonsbeskrivelser for disse.

Pr 1. juli 2019 består MDYEO’s stab av:

  • Korrespondent Afrika, Asia, Europa og Oseania
  • Korrespondent Nord-, Mellom- og Sør-Amerika
  • Short Term koordinator Inbound
  • Short Term koordinator Outbound
  • Koordinator database og dokumentasjon
  • Koordinator innkjøp og arrangementer

Kursleder introduksjonskurs for innkommende studenter

Kursleder verves for ett Rotary-år om gangen, og har på vegne av MDYEO det praktiske ansvaret for gjennomføring av introduksjonskurset for innkommende utenlandske studenter.

Kursene holdes tirsdag-fredag to ganger årlig.

·       Vårens kurs holdes for innkommende studenter fra Australia og New Zealand. Det arrangeres på Nesbyen uka før den årlige vintercampen. Kurset planlegges i tett samarbeid med Nesbyen Rotaryklubb og Norfos arrangementskoordinator

·       Høstens kurs for alle andre innkommende studenter holdes i tilknytning til en distriktskonferanse, etter en oppsatt turnus. Kurset planlegges sammen med den aktuelle distriktsledelsen og Norfos arrangementskoordinator

·       Kursleder skaffer selv en samarbeidspartner, som til sammen står for det faglige opplegget

·       Innholdet i kurset skal ha stor fokus på opplæring i norsk språk, norsk kultur og tradisjoner, og gjøre studenten best mulig i stand til å forstå og tilpasse seg livet i to-fire norske vertsfamilier. Det skal også legges vekt på norske regler og retningslinjer, som for mange kan være annerledes enn i hjemlandet

·       Kursleder(ne) bor i eget rom på kursstedet, og får full forpleining i kurstiden

·       Reiseutgifter dekkes etter reiseregning, men alt reiseopplegg skal avklares med og godkjennes av MDYEO før reisen bestilles

·       Som alle verv i Rotary er også dette ulønnet, men det utbetales et honorar pr kurs. For 2019-20 er honoraret kr 10 000 til fordeling mellom kurslederne.

·       Det forutsettes tett samarbeid med MDYEO i planlegging og gjennomføring av oppgavene

Pr 1. juli 2019 ser organisasjonskartet slik ut:

ta


 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer