Web Analytics

Rotary fikk ikke TV-aksjonen 2020, men søker igjen for 2021!

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen kunngjorde 6. juni at han etter innstilling fra Innsamlingsrådet har tildelt NRKs TV-aksjon for 2020 til WWF Verdens naturfond. Vi gratulerer årets vinnere og ønsker dem lykke til med det viktige miljøarbeidet! Vi fortsetter arbeidet og søker om TV-aksjonen 2021.

Arbeidsgruppen, som sto for søknaden, sendte ut et informasjonsbrev til distriktsguvernørene den 11.juni, og informerte om resultatet av innsamlingsrådets innstilling og det videre arbeidet med å søke igjen for 2021. 
Arbeidsgruppen har bestått av følgende personer: 

Gunnar Kvalsund, Giske rotaryklubb, Distrikt 2305, styreleder for Norsk Rotary Forum Norfo
Bjørg Månum Andersson, Groruddalen rotaryklubb, Distrikt 2310, Polio Advocacy Advisor, (kontakt med nasjonale myndigheter) og End Polio Now Zone Coordinator, Zone 16
Dennis Sander, Lørenskog rotaryklubb, Distrikt 2260, president
Øystein Mogensen, Lørenskog rotaryklubb, Distrikt 2260, innkommende president
Ingrid Grandum Berget, Brevik rotaryklubb, Distrikt 2290, Endowment/Major Gift Advisor, Zone 16

Rotary søkte i år for første gang, og vi konkurrerte med 12 andre organisasjoner.

Da vi begynte arbeidet med årets søknad var det enighet om at vi skulle fortsette arbeidet for tildeling i 2021 om vi ikke lykkes i år. Erfaringene vi har høstet gjør oss godt rustet til å gå videre med stor entusiasme. Vi har lært mye i prosessen og har et godt grunnlag vi kan arbeide videre med. Årets søknad vil bli evaluert, og vi vil ha tid til å utvikle og konkretisere de nasjonale prosjektene.

Vår søknad ble til i løpet av 5 måneder, og vi måtte innenfor denne perioden også sørge for at Rotary ble godkjent av Innsamlingskontrollen. Kravet til søknadene er at de skal inneholde konkrete prosjekter og beskrive hvordan de innsamlede midlene skal brukes. I dette arbeidet har vi etablert et fruktbart samarbeid med Sunnaas Sykehus og Landsforeningen for Polioskadde (LFPS). Parallelt er det etablert et nært samarbeid med de ansvarlige for END POLIO KNOW i Evanstone, som på alle måter bisto for å få frem de store internasjonale prosjektene.

Vi har med glede registrert den store entusiasmen norske rotarianere har vist for å bli tildelt TV-aksjonen og den oppnevnte styringsgruppa vil bruke det neste året til å få frem en søknad som skal overbevise både Innsamlingsrådet og Kringkastingssjefen om at en poliofri verden er det beste av alle formål for TV-aksjonen i NRK for 2021.

Informasjonsbrevet fra arbeidsgruppen kan du laste ned her.


 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer