Web Analytics

Prid Barry Matheson - MinneordBarry Matheson sovnet inn mandag kveld med de nærmeste rundt seg, etter lengre tids sykdom. Han hadde da lagt bak seg et langt og aktivt liv i Rotary. Barry bisettes fra Hovin kirke onsdag 4. mars kl 13.00.

Etter lengre tids sykdom, sovnet Barry Matheson inn mandag kveld med de nærmeste rundt seg. Han hadde da lagt bak seg et langt og aktivt liv, også i Rotary. Barry ble medlem i Jessheim Rotaryklubb i 1987. Han var president i klubben 1996-97 og distriktsguvernør i vårt distrikt i rotaryåret 2003-04.

I Rotaryåret 2005-06 var Barry leder av Norsk Rotary Forum (Norfo) og i periodene 2010-11 og 2011-12 var han - som Rotary International Director - medlem av styret i Rotary International. Høsten 2011 avholdt Barry sitt Institute på Thon Hotell Arena i Lillestrøm med ca. 200 deltakere. Barry var Major Donor og dedikerte mye av sine ressurser til Rotary. Hans siste oppgave var å planlegge og lede Rotary International Convention i Atlanta, USA i juni 2018.

Mange vil huske Barry som en kunnskapsrik og engasjert rotarianer. I takknemlighet for hans store innsats, lyser vi fred over hans minne.

Barry bisettes fra Hovin kirke onsdag 4. mars kl 13.00. DG og flere fra distriktet vil være tilstede under bisettelsen.

v/Herman Stabell og DG Jutta Bachmann 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer