Web Analytics

Koronavirus - Hvordan skal vi forholde oss?

Vi opplever nå en tid med mye usikkerhet knyttet til spredning av det nye koronaviruset. WHO har anbefalt mange land å innføre det som benevnes som “aggressive tiltak”. Vi råder alle til å følge anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet.

FOLKEHELSEINSTITUTTET:

Koronavirus spres ved dråpe-smitte. Gode, forebyggende tiltak er av avgjørende betydning for smitterisiko.

Gode grunnregler for å forebygge smitte:


  • Ved kantinefasiliteter bør det være utplassert desinfeksjonsmiddel. Ved toalettfasiliteter skal det være mulighet for vask med rennende vann + såpe. Vask av hender bør gjøres regelmessig.
  • Hygiene ved hosting/nysing:
  • Bruk papir, eller dekk over munn/nese med albuen.
  • Ikke host/nys i hånd. Kast papir i søppel etter en gangs bruk, og vask hender godt.
  • Tenk på avstand mellom deg og andre – tommelfingerregel er 1 meter, særlig viktig for dem som hoster/nyser
  • Unngå å ta på øyne, nese og munn direkte med hender som ikke er rene
  • Unngå inntak av rå/dårlig varmebehandlede, animalske matprodukter 

  • ROTARY INTERNATIONAL HAR KOMMET MED ANBEFALINGER TIL DISTRIKTSGUVERØRENE RUNDT MØTEAKTIVITETER. Kan leses på distriktssidene. 


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer