shopify visitor statistics

Norfo søker profesjonell prosjektleder til arbeidet med TV-aksjonen

Med forbehold om godkjenning fra de norske distriktene søker Norfo en profesjonell prosjektleder til å lede arbeidet.


   ROTARY SØKER LEDER FOR TV-AKSJONEN
 

Norfo har gjennom en rekke vedtak bestemt at Rotary i Norge skal søke om å få TV-aksjonen til «En poliofri verden». Med forbehold om at vedtakene støttes av alle distriktenes årsmøter i 2020 søker Rotary om TV-aksjonen for høsten 2022. Norfo ønsker også å søke for 2023 dersom vi ikke blir tildelt aksjonen for 2022. Bakgrunnen for dette, de prosesser det omfatter, og de ressurser som finnes allerede, er godt beskrevet i «Orientering til de norske distriktene angående arbeid med søknad til NRK om å få TV-aksjonen i 2022 til Rotary og End Polio Now».

Et slikt prosjekt løper i realiteten over nesten fire år – fra søknadsarbeidet begynner, til aksjonen er gjennomført og alle innsamlede midler er distribuert og brukt til formålet. Til å lede dette arbeidet søker vi nå etter en dyktig Prosjektleder.

Prosjektlederen skal rapportere til Norfos styre gjennom en styringsgruppe som består av Norfos arbeidsutvalg (AU). En TV-aksjon i Rotarys regi blir heretter kalt «RNTV».

Ideelt sett vil RNTVs Prosjektleder være en Rotarianer, men vi vet ikke ennå om en slik person finnes i våre rekker og det er derfor tatt høyde for at en utenforstående person må engasjeres. Dette vil i begge tilfeller være en lønnet stilling.

Vi vil nå i første omgang se innad i Rotary i Norge om en leder-kandidat finnes blant medlemmene..

Det vi kan si i denne omgang er:

-          Tiltredelse 1/1/21.

-          Type ansettelse: Engasjement med varighet 1-4 år, avhengig av om, eller når, vi -blir tildelt TV-aksjonen

-          Stillingsbrøk: Skalerbar frem til en tildeling av TV-aksjonen foreligger (juli 2022, eller juli 2023). Stillingen økes deretter i forhold til størrelsen på oppgavene i samråd med styringsgruppen.  Det antas full stilling etter tildeling.

-          Arbeidssted: Oslo, men en del reising må påregnes.

Krav til søker

-          Høyere relevant utdanning

-          Flere års leder-erfaring, gjerne med personal-ansvar.

-          Utpregete samarbeidsevner, og vilje.

-          God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, Norsk og Engelsk.

-          Erfaring med å håndtere media, politikere, bedriftsledere mv.

-          God kunnskap om organisasjonen Rotarys verdier og idealer 

Ta kontakt med sekretær Johan Østby innen 15. august for mer informasjon dersom du selv er interessert eller vet om gode kandidater.

 

Telefon: 90502303

Epost: j-oestby@online.no


-        

-      
Rotary Norden nr.2 - 2020

12. mars 2020

Rotary Norden nr.2 - 2020

Her kan du laste ned årets andre utgave av Rotary Norden. Det er imponerende hva Rotaryklubbene rundt i landet får til gjennom sine internasjonale og lokale prosjekter.

Rotary Norden  nr.1 - 2020

11. mars 2020

Rotary Norden nr.1 - 2020

Her kan du laste ned årets første utgave av Rotary Norden. Masse spennende lesestoff om samarbeidsprosjektet til de 12 Vestforldklubbene, samt rosjektene til klubbene i Sandefjord, Oslo, Bærum , Bergen, Rygge, Horten og Jarlsberg.

Koronavirus: Siste anbefalinger om større møter

11. mars 2020

Koronavirus: Siste anbefalinger om større møter

Klubbene som arrangerer fellesmøter, følger nøye med på de råd som gis angående virussituasjonen. Det samme gjelder større arrangementer i regi av distriktene. Større arrangementer bør planlegges i samråd med kommunehelsetjenesten.
Foto: free download

Fullsatt kirke ved Barry Mathesons bisettelse 4. mars

11. mars 2020

Fullsatt kirke ved Barry Mathesons bisettelse 4. mars

Da Barry Matheson ble bisatt fra Hovin kirke ved Jessheim onsdag 4. mars, var kirken fylt til siste plass av mennesker som ønsket å vise ham en siste ære og gi ham en siste hilsen.

Koronavirus - Hvordan skal vi forholde oss?

1. mars 2020

Koronavirus - Hvordan skal vi forholde oss?

Vi opplever nå en tid med mye usikkerhet knyttet til spredning av det nye koronaviruset. WHO har anbefalt mange land å innføre det som benevnes som “aggressive tiltak”.
Alle rådes til å følge anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet.. Foto: Free To Use

Prid Barry Matheson - Minneord

1. mars 2020

Prid Barry Matheson - Minneord

Barry Matheson sovnet inn mandag kveld med de nærmeste rundt seg, etter lengre tids sykdom. Han hadde da lagt bak seg et langt og aktivt liv i Rotary.

Barry bisettes fra Hovin kirke onsdag 4. mars kl 13.00.

Ledig verv innen ungdomsutvekslingen

8. desember 2019

Ledig verv innen ungdomsutvekslingen

Spennende verv som korrespondent for Afrika, Asia, Europa og Oseania er ledig fra 1. juli 2020.

Ny revidert utgave av Rotary Økonomihåndbok for distriktene

27. november 2019

Ny revidert utgave av Rotary Økonomihåndbok for distriktene

Økonomihåndboken er gjennomgått og revidert i oktober 2019.. Den ligger under fanen publikasjoner på hjemmesiden vår, gå så til "publikasjoner" hvor den ligger nederst på siden.

Rotary for revaksinasjon

15. november 2019

Rotary for revaksinasjon

Nærmere 500 vaksinerte seg med Rotary på «Den Store Revaksinasjonsdagen» lørdag 26. oktober i Tønsberg. Folkehelseinstituttet anbefaler poliovaksine hvert 10. år.

Rotary Norden nr.6 - 2019

3. november 2019

Rotary Norden nr.6 - 2019

Masse godt lesestoff i vårt medlemsblad også denne gangen. Les blant annet at det er blitt lettere å bli medlem av Rotary. Rotary har for lengst åpnet opp for "å ta kontakt om du er interessert i medlemsskap".

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer