shopify visitor statistics

Norfo søker profesjonell prosjektleder til arbeidet med TV-aksjonen

Med forbehold om godkjenning fra de norske distriktene søker Norfo en profesjonell prosjektleder til å lede arbeidet.


   ROTARY SØKER LEDER FOR TV-AKSJONEN
 

Norfo har gjennom en rekke vedtak bestemt at Rotary i Norge skal søke om å få TV-aksjonen til «En poliofri verden». Med forbehold om at vedtakene støttes av alle distriktenes årsmøter i 2020 søker Rotary om TV-aksjonen for høsten 2022. Norfo ønsker også å søke for 2023 dersom vi ikke blir tildelt aksjonen for 2022. Bakgrunnen for dette, de prosesser det omfatter, og de ressurser som finnes allerede, er godt beskrevet i «Orientering til de norske distriktene angående arbeid med søknad til NRK om å få TV-aksjonen i 2022 til Rotary og End Polio Now».

Et slikt prosjekt løper i realiteten over nesten fire år – fra søknadsarbeidet begynner, til aksjonen er gjennomført og alle innsamlede midler er distribuert og brukt til formålet. Til å lede dette arbeidet søker vi nå etter en dyktig Prosjektleder.

Prosjektlederen skal rapportere til Norfos styre gjennom en styringsgruppe som består av Norfos arbeidsutvalg (AU). En TV-aksjon i Rotarys regi blir heretter kalt «RNTV».

Ideelt sett vil RNTVs Prosjektleder være en Rotarianer, men vi vet ikke ennå om en slik person finnes i våre rekker og det er derfor tatt høyde for at en utenforstående person må engasjeres. Dette vil i begge tilfeller være en lønnet stilling.

Vi vil nå i første omgang se innad i Rotary i Norge om en leder-kandidat finnes blant medlemmene..

Det vi kan si i denne omgang er:

-          Tiltredelse 1/1/21.

-          Type ansettelse: Engasjement med varighet 1-4 år, avhengig av om, eller når, vi -blir tildelt TV-aksjonen

-          Stillingsbrøk: Skalerbar frem til en tildeling av TV-aksjonen foreligger (juli 2022, eller juli 2023). Stillingen økes deretter i forhold til størrelsen på oppgavene i samråd med styringsgruppen.  Det antas full stilling etter tildeling.

-          Arbeidssted: Oslo, men en del reising må påregnes.

Krav til søker

-          Høyere relevant utdanning

-          Flere års leder-erfaring, gjerne med personal-ansvar.

-          Utpregete samarbeidsevner, og vilje.

-          God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, Norsk og Engelsk.

-          Erfaring med å håndtere media, politikere, bedriftsledere mv.

-          God kunnskap om organisasjonen Rotarys verdier og idealer 

Ta kontakt med sekretær Johan Østby innen 15. august for mer informasjon dersom du selv er interessert eller vet om gode kandidater.

 

Telefon: 90502303

Epost: j-oestby@online.no


-        

-      
Hamar Vest Rotaryklubb og Sandefjord Rotaryklubb markerte poliodagen  i hver sin by

25. oktober 2019

Hamar Vest Rotaryklubb og Sandefjord Rotaryklubb markerte poliodagen i hver sin by

I Hamar ble Verdens poliodag markert med stand på CC Hamar. I Sandefjord ble dagen markert med stand på Hvaltorvet. Dette viktige arbeidet med å utrydde polio i verden er verdt oppmerksomhet .

Rotary markerer Verdens poliodag 24. oktober

24. oktober 2019

Rotary markerer Verdens poliodag 24. oktober

Rotary bevilger 50 mill. dollar pr. år i 3 år. Bill & Melinda Gates Foundation øker sitt bidrag 2-til-1 de neste 3 år. Total verdi innsamlet til vaksineprogram er 450 MILLIONER DOLLAR. Arbeidet med å bekjempe polio markeres av mange Rotaryklubber i dag.

Last ned Poliobrosjyren til utdeling på Verdens Poliodag 24. oktober!

18. oktober 2019

Last ned Poliobrosjyren til utdeling på Verdens Poliodag 24. oktober!

Dersom Rotaryklubben din har aktiviteter på Verdens poliodag 24. oktober, kan dere ta med brosjyrer og dele ut. I Word-formatet kan dere legge inn klubbens egen logo. Pdf-formatet kan skrives ut som det er.

Semiaden - Norges største Rotaryarrangement

4. oktober 2019

Semiaden - Norges største Rotaryarrangement

Stor innsats fra seks Rotaryklubber i distrikt 2310 og NAKUHEL Asker for å arrangere Semiaden. Den årlige familiedagen trakk rundt 3000 deltakere, og det var aktiviteter for hele familien langs løypa rundt Semsvann og ved Sem gjestegård.

Rotary Norden nr. 5 - 2019

3. september 2019

Rotary Norden nr. 5 - 2019

Nå kan du lese siste nummer av Rotary Norden.

Rotary Norden nr. 4 - 2019

25. juli 2019

Rotary Norden nr. 4 - 2019

Her kan du laste ned siste nummer av Rotary Norden. Du kan blant annet lese hva president for Rotary International, Mark Moloney, ønsker å formidle.. Sotra Rotarylubb oppfordrer alle rotaryklubber i Norden til å adoptere en strand, EndPlasticSoup.

Seremonier og rammer

18. juni 2019

Seremonier og rammer

Nå kan du gratis laste ned Seremonier og rammer for Rotaryklubbene. Heftet ligger under Publikasjoner. Les om møteledelse, seremonier og slikt som vi vet hva som skjer i en Rotary-klubb hvert eneste år.

Rotary fikk ikke TV-aksjonen 2020, men søker igjen for 2021!

18. juni 2019

Rotary fikk ikke TV-aksjonen 2020, men søker igjen for 2021!

TV-aksjon for 2020 gikk til WWF Verdens naturfond. Vi gratulerer årets vinnere og ønsker dem lykke til med det viktige miljøarbeidet! Rotary søker igjen for 2021!

Ledig verv som kursleder(e) introkurs for innkommende utvekslingsstudenter

24. mai 2019

Ledig verv som kursleder(e) introkurs for innkommende utvekslingsstudenter

Vervet er for ett Rotary-år om gangen, og kursleder har det praktiske ansvaret for gjennomføring av introduksjonskurset for innkommende utenlandske studenter. Kursene holdes to ganger årlig, og planlegges i samarbeid med Nesbyen RK og Norfo.

Norsk Rotary Håndbok 2019 er nå publisert

21. mai 2019

Norsk Rotary Håndbok 2019 er nå publisert

Mange medlemmer og klubber har etterspurt Håndboken og vi er glade for at den nå er klar. Håndboken er på 79 sider og inneholder nyttig rotaryinformasjon for nye og eksisterende rotarymedlemmer.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer