Web Analytics

Møte gir håp for ungdomsutvekslingen
Vi planlegger for fullt med ungdomsutveksling fra og med august 2021, vel vitende om at vi kanskje i løpet av våren må kansellere alt sammen. Dette blir kampen mot klokka, og så blir det status på vaksineringen som avgjør om vi lykkes eller ei, sier leder for ungdomsutvekslingen, Rolf Thingvold etter møtet som ble avholdt om Rotary Ungdomsutveksling den 22.-24. januar i år. Ambisjonene våre er det ingenting i veien med, og det kommer bedre tider etter dette. For skoleåret 2024/25 planlegges det å ta inn 50 studenter.
Dette omfatter både ettårig utveksling og sommercamps
Det planlegges webinarer ut mot distriktene med proaktive framstøt mot Rotaryklubbene både vår og høst 2021.

Utenom Rolf Thingvold, var det innlegg ved korrespondenter og kontaktpersoner for de ulike utvekslingsprogrammene; Anja Michaelis, Ove Midtskog, Vivianne Jodalen og Gul Capar Mogensen. Leder for den ettårige ungdomsutvekslingen i Danmark Poul Risager var invitert for å snakke om hva som er suksessoppskriften til Danmark. 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer