Web Analytics

Rotary Norden nr. 2 - 2021

Mye interessant stoff i årets andre utgave som du kan lese her.  Blant annet om næringslivet i Norden under pandemien. Og om hva  President i Rotary International, Holger Knaack ønsker å formidler til oss. Han har sett fra til World Rotaract Week 8.-14. mars og understreker at Rotaract har stått i fokus ved alle hans tre presidentkonferanser. "Vi trenger medlemsallianser og partnerskap på tvers av generasjonene", skrivar han, og viser i denne sammenheng til at digitale møter har hjulpet Rotaractklubber til å introdusere Rotaryklubber for nye ideer og verktøy, de har brukt sosiale medier til å samarbeide og koordinere bistand, til å drive med informasjonsarbeid og innsamlinger. På den annen side har Rotaryklubber brukt sine nettverk til å forsterke støtten, bidra med logistikk og bringe varer og tjenester ut til samfunnet. Se s. 19. 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer