Web Analytics

Er du vår nye webmaster?

Norsk Rotary Forum (Norfo) søker webmaster fra 1. juli 2021. Vi søker deg som kan ta ansvar for utvikling og drift av Rotarys drift av IT-plattform og Medlemsnett. Søknadsfrist 1. mai 2021.
Norfos ønsker at våre nettsider er moderne og enkle å bruke for klubbenes og distriktenes IT-ansvarlige.

Norfos formål er å løse definerte fellesoppgaver for distriktene, og du vil ha en sentral rolle i dette arbeidet.

Webmaster oppnevnes av arbeidsutvalget i Norfo for en periode på tre år. Funksjonen er leder av IT-forum, og rapporterer til Arbeidsutvalget. Vedkommende inngår også som medlem i Kommunikasjonskomiteen. 

Arbeidsoppgaver og ansvar:

·       Være fagansvarlig for utvikling og drift av de digitale tjenestene i Norsk Rotary Forum

·       Gjennomføre leverandørstrategien med hensyn til IT-tjenester i Norsk Rotary Forum

·       Sørge for et fullverdig tilbud av digitale løsninger til distrikt og klubber i Norge

·       Påse at Rotarys Guidelines for Websider er kjent for alle distrikter.  

Se https://my.rotary.org/en/find-digital-guidelines-your-club-website-rotarys-brand-center

·       Gi support og råd til distriktenes (DICO) IT-ansvarlige

·       Tilrettelegge for en effektiv styring av Rotary support-tjeneste

·       Stå for planlegging og gjennomføring av den årlige opplæringen av DICO-er som gis i regi av Norsk Rotary Forum.

·       Være IT-teknisk rådgiver for Norfo.

·       Leder IT-Forum i Norfo og sørger for at medlemmene møtes i henhold til behov. Webmaster leder møtene i forumet. 

Kvalifikasjoner:
Vi ønsker deg som:

·       Er Rotarianer og som ønsker å gjøre en jobb i Norfo

·       Har erfaring fra arbeid som webmaster eller tilsvarende

·       Har struktur og oversikt over dette fagfeltet

·       Ønsker å utvikle våre nettsider og ta dem til et nytt nivå

·       Er god til å lede og formidle

·       Samarbeider godt med alle og som har godt humør

 Til gjengjeld kan vi tilby deg et hyggelig Rotary fellesskap, et større nettverk og spennende møter. Du vil få være med å påvirke Rotary innen ditt fagfelt. Funksjonen er ulønnet.

 Du kan søke funksjonen som webmaster ved å sende søknad og CV til:

 Johan Østby, sekretær i Norfo, på e-post: j-oestby@online.no  

 Har du spørsmål, kan du kontakte kontakte:

·       Trond Nielsen, leder av IT-Forum, på tlf. 90660566 eller på e-post: webmaster@rotary.no eller

·       Johan Østby, tlf. 90502303

Søknadsfrist: 1. mai 2021. 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer