Web Analytics

Rotary Norden nr. 3 - 2021

Tema denne gang er de globale mål om bærekraftig utvikling. RI-president Holger Knack oppfordrer til å lage 5-årig strategisk plan for klubben. Det er aktivitet i klubbene, og Skaugum RK feiret 50-årsjubileum digitalt med 175 påkoblede fra distrikt 2310
Last ned Rotary Norden!


 


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer