shopify visitor statistics

To spennende verv ledig i unggdomsutvekslingen

To verv er ledig som ledere for Short Term Exchange (camps). i Norfos arbeid med ungdomsutveksling. Søknadsfrist 20. desember.

Tiltredelse 1. juli 2022.

Beskrivelse av vervene:
1. Ett verv for administrasjon vedrørende utenlandske deltakere camps i Norge. (Inbounds) 
2. Ett verv for administrasjon vedrørende norske deltakere på camps i utlandet. (Outbounds) 
Generelt om ungdomsutvekslingen og om short term camps: 
Ungdomsutveksling er et av Rotarys fem hovedarbeidsområder. Rotary gjør dette i erkjennelse av den positive endringen som skjer ved at unge voksne gjennom deltakelse i blant annet utvekslingsprogrammer, fremmer fredsarbeid og kulturell forståelse. Derfor er det svært meningsfullt å ha verv i denne virksomheten. Short Term Youth Exchange (sommerleirer/ camps) er en del av Rotary Internationals ungdomsutvekslingsprogram. Norsk Rotary Forum (Norfo) er et koordinerende organ for arbeidet med ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge. Sommerleirer/Camps et tilbud til ungdom i alderen 15-25 år. Det arrangeres sommerleirer hvert år i de fleste land i Europa, - også i noen land utenfor Europa. Leirene har en varighet på ca. 14 dager og arrangeres i skolenes sommerferie. Det er klubbene i Rotary som arrangerer leirene – nasjonalt og internasjonalt - og som skaffer deltakere. Den enkelte klubb kan sende ut flere ungdommer. Det er ingen kostnader for klubben ved å delta i programmet. Barn av rotarianere kan delta.

Ansvar og oppgaver i vervene:
• Bistå distriktene og klubbene med informasjon om sommerleirene som arrangeres i Norge og i utlandet 
• Sørge for at invitasjoner til sommerleirene som arrangeres i utlandet annonseres på hjemmesiden til Norsk Rotary Forum og for jevnlig oppdatering av oversikten 
• Bistå med rådgivning til norske klubber som ønsker å arrangere sommerleir 
 • Motta søknader om deltakelse på norske sommerleirer fra medarbeidere i det internasjonale Rotary-systemet og kvalitetssikre søknadene, før de godkjennes og sendes til camp-kontakter for de norske sommerleirene 
• Motta og behandle søknader fra norsk ungdom som ønsker å delta på sommerleirer i utlandet 
• Holde kontakt med camp - koordinatorer internasjonalt 
• Bistå med å knytte kontakter mellom ungdommer og camp-arrangører, nasjonalt og internasjonalt

Aktiviteten «Short Term Exchange» er plassert under komiteen for ungdomsutveksling i Norsk Rotary Forum, og lederen rapporterer til komiteens leder, som er Multi District Youth Exchange officer (MDYEO), Rolf Thingvold, Førde Rotaryklubb, Distrikt 2250.

Søknadsfristen settes til 20. desember 2021. 

Søknad stiles til Norfo v/leder i Arbeidsutvalget, men sendes sekretær Johan Østby på e-post j-oestby(a)online.no.  Søkere bes presisere om søknaden gjelder Outbounds eller Inbounds.


 
Er Rotary noe for deg? Se filmen!

26. desember 2021

Er Rotary noe for deg? Se filmen!

Har du lyst til å bli med i Rotary? Vi har fått laget en film som viser hva Rotary står for og noen av aktivitetene organisasjonen driver med. Se filmen ved å trykke på overskriften!
Rotarys motto er "Å gagne andre" og vi er "People of Action"!

Norsk Rotary Forum ønsker alle våre rotaryvenner en gledelig jul!

21. desember 2021

Norsk Rotary Forum ønsker alle våre rotaryvenner en gledelig jul!

Med dette bildet fra dagens rotaryvakt ved Frelsesarmeens julegryte ønsker vi alle en gledelig jul. Mange klubber bistår med å ta vakt ved grytene i hele desember. Innholdet i denne gryta vil kunne hjelpe rundt 200 mennesker til å feire jul i år.

To spennende verv ledig i unggdomsutvekslingen

4. desember 2021

To spennende verv ledig i unggdomsutvekslingen

To verv er ledig som ledere for Short Term Exchange (camps). Vervene gjelder Norfos arbeid med ungdomsutveksling. Søknadsfrist 20. desember.

Vil du være med og påvirke Rotarys framtid i Norge?

4. desember 2021

Vil du være med og påvirke Rotarys framtid i Norge?

Ledig 3-årig verv som sekretær for Norsk Rotary Forum (Norfo). Vi ser etter deg som brenner for Rotary og har tid og lyst til å gjøre en verdifull jobb. Du må ha gode administrative evner, være raus, tålmodig og glad i folk. Frist 20.desember.

Rotary Norden nr. 6 - 2021

9. november 2021

Rotary Norden nr. 6 - 2021

Mye spennende å lese i siste utgave av medlemsbladet.

20 gode grunner

2. november 2021

20 gode grunner

Hvorfor være med i Rotary? Det finnes svært mange grunner til å være med i Rotary. Her finner du 20 av dem. Rotary er en åpen organisasjon for kvinner og menn som helt enkelt tror på at samfunnsengasjement og det å hjelpe andre vil gi en bedre verden.

Verdens Poliodag og FN-dagen 24. oktober markeres på forskjellig vis

24. oktober 2021

Verdens Poliodag og FN-dagen 24. oktober markeres på forskjellig vis

"En poliofri verden-Rotary for fred og forsoning" Rotarys nære forbindelse til FN-systemet vises bl.a. ved at Rotary Internationals president hvert år holder tale i FN-bygningen på FN-dagen. Groruddalen RK inviterer til åpent møte om polio, korona og FN.

Vi håper at mange Rotaryklubber skal markere verdens poliodag

21. oktober 2021

Vi håper at mange Rotaryklubber skal markere verdens poliodag

Dersom du og klubben planlegger å markere poliodagen, kan du laste ned vår egen poliobrosjyre her eller fra vår hjemmeside under publikasjoner. Du kan legge inn egen link med kontaktinfo til din klubb..

Tildelt PHF for sin samfunnsinnsats

20. september 2021

Tildelt PHF for sin samfunnsinnsats

Det er stor stas når vi kan hedre egne medlemmer. Denne gang var det Inger Johanne Reiestad Hansen og Tore Nilsen i Hamar Vest Rotaryklubb som ble tildelt PHF.

Rotary Norden  nr. 5 - 2021

15. september 2021

Rotary Norden nr. 5 - 2021

Les om den humanitære RI-presidenten i denne utgaven. En måte å bidra til en stor endring i en persons liv, er å lære vedkommende å lese. Analfabetismen er størst blant kvinner. Lese- og regneferdigheter er essensielt for å komme ut av fattigdommen.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer