shopify visitor statistics

To spennende verv ledig i unggdomsutvekslingen

To verv er ledig som ledere for Short Term Exchange (camps). i Norfos arbeid med ungdomsutveksling. Søknadsfrist 20. desember.

Tiltredelse 1. juli 2022.

Beskrivelse av vervene:
1. Ett verv for administrasjon vedrørende utenlandske deltakere camps i Norge. (Inbounds) 
2. Ett verv for administrasjon vedrørende norske deltakere på camps i utlandet. (Outbounds) 
Generelt om ungdomsutvekslingen og om short term camps: 
Ungdomsutveksling er et av Rotarys fem hovedarbeidsområder. Rotary gjør dette i erkjennelse av den positive endringen som skjer ved at unge voksne gjennom deltakelse i blant annet utvekslingsprogrammer, fremmer fredsarbeid og kulturell forståelse. Derfor er det svært meningsfullt å ha verv i denne virksomheten. Short Term Youth Exchange (sommerleirer/ camps) er en del av Rotary Internationals ungdomsutvekslingsprogram. Norsk Rotary Forum (Norfo) er et koordinerende organ for arbeidet med ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge. Sommerleirer/Camps et tilbud til ungdom i alderen 15-25 år. Det arrangeres sommerleirer hvert år i de fleste land i Europa, - også i noen land utenfor Europa. Leirene har en varighet på ca. 14 dager og arrangeres i skolenes sommerferie. Det er klubbene i Rotary som arrangerer leirene – nasjonalt og internasjonalt - og som skaffer deltakere. Den enkelte klubb kan sende ut flere ungdommer. Det er ingen kostnader for klubben ved å delta i programmet. Barn av rotarianere kan delta.

Ansvar og oppgaver i vervene:
• Bistå distriktene og klubbene med informasjon om sommerleirene som arrangeres i Norge og i utlandet 
• Sørge for at invitasjoner til sommerleirene som arrangeres i utlandet annonseres på hjemmesiden til Norsk Rotary Forum og for jevnlig oppdatering av oversikten 
• Bistå med rådgivning til norske klubber som ønsker å arrangere sommerleir 
 • Motta søknader om deltakelse på norske sommerleirer fra medarbeidere i det internasjonale Rotary-systemet og kvalitetssikre søknadene, før de godkjennes og sendes til camp-kontakter for de norske sommerleirene 
• Motta og behandle søknader fra norsk ungdom som ønsker å delta på sommerleirer i utlandet 
• Holde kontakt med camp - koordinatorer internasjonalt 
• Bistå med å knytte kontakter mellom ungdommer og camp-arrangører, nasjonalt og internasjonalt

Aktiviteten «Short Term Exchange» er plassert under komiteen for ungdomsutveksling i Norsk Rotary Forum, og lederen rapporterer til komiteens leder, som er Multi District Youth Exchange officer (MDYEO), Rolf Thingvold, Førde Rotaryklubb, Distrikt 2250.

Søknadsfristen settes til 20. desember 2021. 

Søknad stiles til Norfo v/leder i Arbeidsutvalget, men sendes sekretær Johan Østby på e-post j-oestby(a)online.no.  Søkere bes presisere om søknaden gjelder Outbounds eller Inbounds.


 
Mer enn noen gang er 8. mai aktuell

8. mai 2022

Mer enn noen gang er 8. mai aktuell

Det er lenge siden frigjøringsdagen har gitt så stor grunn til ettertanke og takknemlighet som nå. Rotary er dypt bekymret for lidelsene krigen i Ukraina har påført befolkningen. Rotary og Rotaractklubber i Europa samarbeider for å hjelpe flyktningene.

Bli med i Rotary?

22. april 2022

Bli med i Rotary?

Er du nysgjerrig på hva Rotary kan være for deg? Har du lyst til å bidra til en bedre verden? Ønsker du å bruke av din tid og kunnskap? Rotary har bruk for deg og ditt engasjement! Gå inn på actionrotary.no og se om dette er noe for deg.

Rotary Norden nr. 2 - 2022

21. april 2022

Rotary Norden nr. 2 - 2022

Her kan du laste ned medlemsbladet Rotary Norden.
Tema er mediepolitikk, digitale aviser og sosiale medier. Her er også inspirerende lesning om klubbenes aktiviteter. Verdenspresidenten oppfordrer til å skape prosjekter som styrker jenters muligheter.

Hva er Rotary?

24. mars 2022

Hva er Rotary?

Denne lille videosnutten viser noe av det Rotary står for.

Verdensdagen for vann 22. mars

22. mars 2022

Verdensdagen for vann 22. mars

Omtrent 2,2 milliarder mennesker rundt om i verden mangler tilgang til rent vann. Rotaryklubbene bidrar til å skape varige løsninger via partnerskap med frivillige organisasjoner og USAID. Her kan du lese om samarbeidet.

Gi et bidrag  til Ukraina via Rotary Disaster Fund

10. mars 2022

Gi et bidrag til Ukraina via Rotary Disaster Fund

Som respons på den økende humanitære katastrofen i Ukraina har Rotary Foundation opprettet en offisiell kanal så vi kan donere penger direkte til den humanitær hjelpen i Ukrainaregionen. Bidrag til katastrofefondet kan gjøres enkelt her. Frist 30. april.

Har du lyst til å være koordinator for Georgia Student Program - Georgiastipendet (GRSP) og  Georgia takkestipend?

15. februar 2022

Har du lyst til å være koordinator for Georgia Student Program - Georgiastipendet (GRSP) og Georgia takkestipend?

Vi søker koordinator til arbeidet med dette flotte rotaryprogrammet som tilbyr ettårige stipend til studenter fra 18-24 år for å studere ved college/universitet i Georgia. Programmet er ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred.

Er Rotary noe for deg? Se filmen!

26. desember 2021

Er Rotary noe for deg? Se filmen!

Har du lyst til å bli med i Rotary? Vi har fått laget en film som viser hva Rotary står for og noen av aktivitetene organisasjonen driver med. Se filmen ved å trykke på overskriften!
Rotarys motto er "Å gagne andre" og vi er "People of Action"!

Rotary Norden nr. 6 - 2021

9. november 2021

Rotary Norden nr. 6 - 2021

Mye spennende å lese i siste utgave av medlemsbladet.

20 gode grunner

2. november 2021

20 gode grunner

Hvorfor være med i Rotary? Det finnes svært mange grunner til å være med i Rotary. Her finner du 20 av dem. Rotary er en åpen organisasjon for kvinner og menn som helt enkelt tror på at samfunnsengasjement og det å hjelpe andre vil gi en bedre verden.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer