shopify visitor statistics

To spennende verv ledig i unggdomsutvekslingen

To verv er ledig som ledere for Short Term Exchange (camps). i Norfos arbeid med ungdomsutveksling. Søknadsfrist 20. desember.

Tiltredelse 1. juli 2022.

Beskrivelse av vervene:
1. Ett verv for administrasjon vedrørende utenlandske deltakere camps i Norge. (Inbounds) 
2. Ett verv for administrasjon vedrørende norske deltakere på camps i utlandet. (Outbounds) 
Generelt om ungdomsutvekslingen og om short term camps: 
Ungdomsutveksling er et av Rotarys fem hovedarbeidsområder. Rotary gjør dette i erkjennelse av den positive endringen som skjer ved at unge voksne gjennom deltakelse i blant annet utvekslingsprogrammer, fremmer fredsarbeid og kulturell forståelse. Derfor er det svært meningsfullt å ha verv i denne virksomheten. Short Term Youth Exchange (sommerleirer/ camps) er en del av Rotary Internationals ungdomsutvekslingsprogram. Norsk Rotary Forum (Norfo) er et koordinerende organ for arbeidet med ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge. Sommerleirer/Camps et tilbud til ungdom i alderen 15-25 år. Det arrangeres sommerleirer hvert år i de fleste land i Europa, - også i noen land utenfor Europa. Leirene har en varighet på ca. 14 dager og arrangeres i skolenes sommerferie. Det er klubbene i Rotary som arrangerer leirene – nasjonalt og internasjonalt - og som skaffer deltakere. Den enkelte klubb kan sende ut flere ungdommer. Det er ingen kostnader for klubben ved å delta i programmet. Barn av rotarianere kan delta.

Ansvar og oppgaver i vervene:
• Bistå distriktene og klubbene med informasjon om sommerleirene som arrangeres i Norge og i utlandet 
• Sørge for at invitasjoner til sommerleirene som arrangeres i utlandet annonseres på hjemmesiden til Norsk Rotary Forum og for jevnlig oppdatering av oversikten 
• Bistå med rådgivning til norske klubber som ønsker å arrangere sommerleir 
 • Motta søknader om deltakelse på norske sommerleirer fra medarbeidere i det internasjonale Rotary-systemet og kvalitetssikre søknadene, før de godkjennes og sendes til camp-kontakter for de norske sommerleirene 
• Motta og behandle søknader fra norsk ungdom som ønsker å delta på sommerleirer i utlandet 
• Holde kontakt med camp - koordinatorer internasjonalt 
• Bistå med å knytte kontakter mellom ungdommer og camp-arrangører, nasjonalt og internasjonalt

Aktiviteten «Short Term Exchange» er plassert under komiteen for ungdomsutveksling i Norsk Rotary Forum, og lederen rapporterer til komiteens leder, som er Multi District Youth Exchange officer (MDYEO), Rolf Thingvold, Førde Rotaryklubb, Distrikt 2250.

Søknadsfristen settes til 20. desember 2021. 

Søknad stiles til Norfo v/leder i Arbeidsutvalget, men sendes sekretær Johan Østby på e-post j-oestby(a)online.no.  Søkere bes presisere om søknaden gjelder Outbounds eller Inbounds.


 
Rotary var synlig under Arendalsuka

29. august 2021

Rotary var synlig under Arendalsuka

Sandefjord Rotaryklubb var godt synlig under Arendalsuka. De mange besøkende kunne også laste ned en QR-kode for mer info om ungdomsutvekslingen og om Rotarys høyest prioriterte prosjekt - en poliofri verden innen 2026.

Kuriositeter fra gamle Rotary-arkiv

4. august 2021

Kuriositeter fra gamle Rotary-arkiv

«Jeg rydder i alle mine mange arkiv, og finner mye morsomt», sier Edrund Olaisen, som hat hatt et imponerende antall verv både på klubb- og distriktsnivå, samt nasjonalt og internasjonalt. Blant annet fant jeg noe fra distriktskonferansen i Oslo i 1955.

Rotary Norden nr. 4 - 2021

8. juli 2021

Rotary Norden nr. 4 - 2021

Her kan du lese om de seks nye distriktsguvernørene og om Jacob Skarstein i Bergen RK - 100 år og rotaryaner i 62 av dem! "Serve to Change Lives" er mottoet til den nye RI-presidenten Shekhar Mehta.

Rotary Norden nr. 3 - 2021

6. mai 2021

Rotary Norden nr. 3 - 2021

Tema denne gang er de globale mål om bærekraftig utvikling. RI-president Holger Knack oppfordrer til å lage 5-årig strategisk plan for klubben. Det er aktivitet i klubbene, og Skaugum RK feiret 50-årsjubileum digitalt med 175 påkoblede fra distrikt 2310

Ungdomsutvekslingen avlyst for skoleåret 2021-22

26. mars 2021

Ungdomsutvekslingen avlyst for skoleåret 2021-22

Rotary må nok en gang kansellere vårt fine program for ungdomsutvekslingen på grunn av pandemien. Avgjørelsen er tatt av styret i Rotary International, og det er en global beslutning som omfatter alle involverte distrikter og land.

Rotary Norden nr. 2 - 2021

15. mars 2021

Rotary Norden nr. 2 - 2021

Mye interessant stoff i årets andre utgave som du kan lese her.

Rotary Norden nr. 1 - 2021

15. mars 2021

Rotary Norden nr. 1 - 2021

Her kan du laste ned årets første utgave av Rotary Norden

Rotary for Syria - bli med!

22. februar 2021

Rotary for Syria - bli med!

220 000 barn er uten mulighet til å gå på skole etter bombing av bebyggelsen. Landsbyer, byer og infrastruktur er ødelagt. Forblir den nye generasjonen uten undervisning, blir dette en ny katastrofe. Vi samler inn penger til gjenoppbygging av skoler.

Nå har vi fått ny TRF håndbok

26. januar 2021

Nå har vi fått ny TRF håndbok

TRF håndboken foreligger i ny versjon.
Her er alt du trenger å vite om The Rotary Foundation. TRF.

JA! Rotarymedlemmer er engasjert i vaksinasjonsarbeidet rundt om i verden

25. januar 2021

JA! Rotarymedlemmer er engasjert i vaksinasjonsarbeidet rundt om i verden

Norfo ønsker å dele brevet som Rotary Internationals president Holger Knaack har sendt ut til distriktsguvernørene. Det er oppmuntrende å motta rapporter om innsatsen våre medlemmer har bidratt med i samfunnet mot Covid19-pandemien

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer