shopify visitor statistics

To spennende verv ledig i unggdomsutvekslingen

To verv er ledig som ledere for Short Term Exchange (camps). i Norfos arbeid med ungdomsutveksling. Søknadsfrist 20. desember.

Tiltredelse 1. juli 2022.

Beskrivelse av vervene:
1. Ett verv for administrasjon vedrørende utenlandske deltakere camps i Norge. (Inbounds) 
2. Ett verv for administrasjon vedrørende norske deltakere på camps i utlandet. (Outbounds) 
Generelt om ungdomsutvekslingen og om short term camps: 
Ungdomsutveksling er et av Rotarys fem hovedarbeidsområder. Rotary gjør dette i erkjennelse av den positive endringen som skjer ved at unge voksne gjennom deltakelse i blant annet utvekslingsprogrammer, fremmer fredsarbeid og kulturell forståelse. Derfor er det svært meningsfullt å ha verv i denne virksomheten. Short Term Youth Exchange (sommerleirer/ camps) er en del av Rotary Internationals ungdomsutvekslingsprogram. Norsk Rotary Forum (Norfo) er et koordinerende organ for arbeidet med ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge. Sommerleirer/Camps et tilbud til ungdom i alderen 15-25 år. Det arrangeres sommerleirer hvert år i de fleste land i Europa, - også i noen land utenfor Europa. Leirene har en varighet på ca. 14 dager og arrangeres i skolenes sommerferie. Det er klubbene i Rotary som arrangerer leirene – nasjonalt og internasjonalt - og som skaffer deltakere. Den enkelte klubb kan sende ut flere ungdommer. Det er ingen kostnader for klubben ved å delta i programmet. Barn av rotarianere kan delta.

Ansvar og oppgaver i vervene:
• Bistå distriktene og klubbene med informasjon om sommerleirene som arrangeres i Norge og i utlandet 
• Sørge for at invitasjoner til sommerleirene som arrangeres i utlandet annonseres på hjemmesiden til Norsk Rotary Forum og for jevnlig oppdatering av oversikten 
• Bistå med rådgivning til norske klubber som ønsker å arrangere sommerleir 
 • Motta søknader om deltakelse på norske sommerleirer fra medarbeidere i det internasjonale Rotary-systemet og kvalitetssikre søknadene, før de godkjennes og sendes til camp-kontakter for de norske sommerleirene 
• Motta og behandle søknader fra norsk ungdom som ønsker å delta på sommerleirer i utlandet 
• Holde kontakt med camp - koordinatorer internasjonalt 
• Bistå med å knytte kontakter mellom ungdommer og camp-arrangører, nasjonalt og internasjonalt

Aktiviteten «Short Term Exchange» er plassert under komiteen for ungdomsutveksling i Norsk Rotary Forum, og lederen rapporterer til komiteens leder, som er Multi District Youth Exchange officer (MDYEO), Rolf Thingvold, Førde Rotaryklubb, Distrikt 2250.

Søknadsfristen settes til 20. desember 2021. 

Søknad stiles til Norfo v/leder i Arbeidsutvalget, men sendes sekretær Johan Østby på e-post j-oestby(a)online.no.  Søkere bes presisere om søknaden gjelder Outbounds eller Inbounds.


 
Rotary Norden nr. 1 - 2021

15. mars 2021

Rotary Norden nr. 1 - 2021

Her kan du laste ned årets første utgave av Rotary Norden

Rotary for Syria - bli med!

22. februar 2021

Rotary for Syria - bli med!

220 000 barn er uten mulighet til å gå på skole etter bombing av bebyggelsen. Landsbyer, byer og infrastruktur er ødelagt. Forblir den nye generasjonen uten undervisning, blir dette en ny katastrofe. Vi samler inn penger til gjenoppbygging av skoler.

Nyheter fra Høstmøtet 2020

2. november 2020

Nyheter fra Høstmøtet 2020

Her er våre blide og engasjerte distriktsguvernører som sammen utgjør styret i Norfo for rotaryåret 2020/21. Høstmøtet inkl. årsmøtet ble avholdt på Gardermoen 17. oktober og vi fikk blant annet høre hva som skjer i prosjekt TV-aksjonen.

Førde Rotryklubb sender brukt sykehusutstyr til Filippinene

26. oktober 2020

Førde Rotryklubb sender brukt sykehusutstyr til Filippinene

Førde Rotary hadde et innslag på Vestlandsrevyen 21. oktober om at de sender brukt sykehusutstyr til Filippinene. Du kan se innslaget ved å gå inn på denne artikkelen.

Vi er stolte av Ulstein og Maridalen Rotaryklubber og alle som har bidratt på Poliodagen

24. oktober 2020

Vi er stolte av Ulstein og Maridalen Rotaryklubber og alle som har bidratt på Poliodagen

Ulstein Rotaryklubb markerte poliodagen på Amfi Ulsteinvik i dag og samlet inn penger via Vipp's. Maridalen Rotaryklubb har donert et bidrag på kr 10 000 til utrydding av polio. Bill & Melinda Gates foundation trippler hver krone Rotary samler inn.

Rotarys første kvinnelige verdenspresident er valgt!

15. oktober 2020

Rotarys første kvinnelige verdenspresident er valgt!

EVANSTON, Ill. (October 1, 2020) — Jennifer Jones, medlem i Rotary Club of Windsor-Roseland, Ontario, Canada, blir Rotary Internationals president for 2022-23, et banebrytende valg som vil gjøre henne til den første kvinne til å inneha dette vervet.

Vi nærmer oss Verdens Poliodag 24. oktober!

13. oktober 2020

Vi nærmer oss Verdens Poliodag 24. oktober!

Verdens poliodag 24. oktober, en viktig dag for Rotarianere og Rotaractere. Denne dagen setter vi fokus på det Rotary er kjent for, nemlig innsatsen for å nedkjempe polio for godt. Fortsetter vi slik, blir polio den andre sykdommen mennesker har utryddet!

Rotary  Norden nr. 5  - 2020

13. oktober 2020

Rotary Norden nr. 5 - 2020

Les om hvordan Covid-19 pandemien har vist at Rotary er People in Action. I løpet av 48 timer bevilget Rotary millioner til lab og utstyr som reduserte testtiden fra 8-til 2 timer, og til sikkerhet for testpersonell. Virtuell Convention den nye normalen

Rotary Norden nr.4 - 2020

5. oktober 2020

Rotary Norden nr.4 - 2020

Her kan du laste ned medlemsbladet Rotary Norden nr. 4 - 2020. Les blant annet om Ingrid som ble klubbpresident i Bergen RK i en alder av 24 år og hennes etterfølger Tran Khiem som er 29 år her.

Rotary Norden nr. 3 - 2020

22. juni 2020

Rotary Norden nr. 3 - 2020

Innholdet dreier seg mye om hvordan verden og Rotary har tilpasset seg
situasjonen under Covid-19 pandemien. Medlemsbladet kan lastes ned her.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer