Web Analytics

Ledig verv som leder for Short Term Exchange, inbounds

Det er ledig verv i Norsk Rotary Forums (Norfos) arbeid med ungdomsutveksling, med tiltredelse 1. juli 2022. Søknadsfrist 20. februar. Vervet innebærer å administrere utenlandske deltakere på leirer/camps  i Norge (inbounds).

Generelt om ungdomsutvekslingen og om short term camps:

Ungdomsutveksling er et av Rotarys fem hovedarbeidsområder. Rotary gjør dette i erkjennelse av den positive endringen som skjer ved at unge voksne gjennom deltakelse i blant annet utvekslingsprogrammer, fremmer fredsarbeid og kulturell forståelse. Derfor er det svært meningsfullt å ha verv i denne virksomheten.

 

Short Term Youth Exchange (sommerleirer/ camps) er en del av Rotary Internationals ungdomsutvekslingsprogram. Norsk Rotary Forum (Norfo) er et koordinerende organ for arbeidet med ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge.

                                                                                                                                                   

Sommerleirer/Camps et tilbud til ungdom i alderen 15-25 år. Det arrangeres sommerleirer hvert år i de fleste land i Europa, - også i noen land utenfor Europa. Leirene har en varighet på ca. 14 dager og arrangeres i skolenes sommerferie.

Det er klubbene i Rotary som arrangerer leirene – nasjonalt og internasjonalt - og som skaffer deltakere. Det er ingen kostnader for klubben ved å delta i programmet. Barn av rotarianere kan delta.

  

Ansvar og oppgaver i vervet:

• Bistå distriktene og klubbene med informasjon om sommerleirene som arrangeres i Norge
• Bistå med rådgivning til norske klubber som ønsker å arrangere sommerleir

 • Motta søknader om deltakelse på norske sommerleirer fra medarbeidere i det internasjonale Rotary-systemet og  kvalitetssikre søknadene, før de godkjennes og sendes til camp-kontakter for de norske sommerleirene 

• Holde kontakt med camp - koordinatorer internasjonalt

 • Bistå med å knytte kontakter mellom ungdommer og camp-arrangører, nasjonalt og internasjonalt 

Aktiviteten «Short Term Exchange» er plassert under komiteen for ungdomsutveksling i Norsk Rotary Forum, og lederen rapporterer til komiteens leder, som er Multi District Youth Exchange Officer (MDYEO), Rolf Thingvold, Førde Rotaryklubb, Distrikt 2250.


Søknadsfristen settes til 20. februar 2022
Søknaden stiles til Norfo v/leder i Arbeidsutvalget, IPDG Ine Barlie, men sendes sekretær Johan Østby på e-post: j-oestby@online.no

 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer