Web Analytics

Rotary Norden nr. 1 - 2022

Her kan du laste ned årets første nummer av medlemsbladet. Rotary har gitt mer enn 20 mill. dollar til miljøprosjekter de siste årene. Les om Rotarys miljøengasjement og RI-president Shekhar Mehta på s.15. 


 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer