shopify visitor statistics

Har du lyst til å være koordinator for Georgia Student Program - Georgiastipendet (GRSP) og Georgia takkestipend?

Vi søker koordinator til arbeidet med  dette flotte rotaryprogrammet som tilbyr ettårige stipend til studenter fra 18-24 år for å studere ved college/universitet i Georgia. Programmet er ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred.

Georgiastipendet (GRSP)
Rotarianerne i staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten Georgia i USA. (Ikke medisin eller odontologi) Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred.

90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø. For nærmere opplysninger om stipendet, se www.grsp.org 

Arbeidsoppgavene for koordinatoren er først og fremst å presentere og promotere programmet/studietilbudet internt blant norske rotarianere – gjennom distrikter og klubber. I tillegg skal koordinatoren være en ressurs- og kontaktperson for klubber, distrikter og søkere ved spørsmål om søknader, studiealternativer osv, og dersom problemer skulle oppstå.

Georgia Takkestipend

Som takk for de unike tilbudene fra Georgis ble det i 1970 opprettet et takkestipend som går ut på at hver sommer får tre studenter fra Georgia delta på International Summer School (ISS) ved Universitetet i Oslo.

Oppgaver:
Logistikk knyttet til de tre studentene, herunder:

 - bestille flybilletter tur retur for dem og sende billetter og velkomstbrev til dem

 - møte dem på Gardermoen og bringe dem til Blindern 

Videre skal leder for Takkestipendet: 

 - delta på åpningen av Sommerskolen med mottakelse i Oslo Rådhus 

 - Holde kontakt med studentene underveis 

 - Sikre at studentene kommer til Gardermoen etter oppholdets slutt. 

Har du lyst og anledning til å være koordinator for GRSP og leder for Georgia Takkestipend? 

Søknad stiles til Norfos leder i Norfos arbeidsutvalg, Ine Barlie, men sendes sekretær Johan Østby på e-post:                 j-oestby@online.no innen 1. april 2022.

  


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer