Web Analytics

Mer enn noen gang er 8. mai aktuell

Det er lenge siden frigjøringsdagen har gitt så stor grunn til ettertanke og takknemlighet som nå. Rotary er dypt bekymret for lidelsene krigen i Ukraina har påført befolkningen. Rotary og Rotaractklubber i Europa samarbeider for å hjelpe flyktningene.

Klubbene samarbeider med lokale rotaryklubber for å skaffe vann, medisinsk utstyr og husly til de over 3-4 millioner ukrainske flyktningene, som for det meste er kvinner og barn. Det er 68 Rotaryklubber og 24 Rotaractklubber i Ukraina med totalt 1 400 medlemmer. Distrikt 2230 (Ukraina og Hviterussland) har nedsatt en komite for å skaffe medisinsk hjelp til flyktningene. Rotaryklubben i Lviv organiserer hjelpen til flyktninger som oppholder seg i Ukraina. Rotaryklubber i tilgrensede naboland har også mobilisert hjelp til ukrainske flyktninger. Polen har tatt inn mer enn 1 million flykninger, og rotaryklubber over hele landet har bidratt med økonomisk støtte og annen bistand. Dette kan du lese mer om i Rotary Norden nr. 3. Og du kan også lese om dette her: https://www.rotary.org/en/european-rotaract-clubs-organize-help-ukrainian-refugees

 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer