shopify visitor statistics

Ledig verv i ungdomsutvekslingskomiteen - 1

Det spennende vervet som Short Term Coordinator Inbound er ledig, og lyses ut for en 3-års periode fra dags dato til 30.6.2026. Alternativ varighet kan avtales. Frist for å søke er 1. desember.

Short Term Coordinator Inbound

Multidistriktet (Norsk Rotary Forum - Norfo) er et koordinerende organ for de seks distriktene, herunder for arbeidet med 
Ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge. Ungdomsutvekslingskomitéen ledes av Multi District Youth Exchange Officer (MDYEO), og 
består ellers av komiteleders (MDYEOs) stab, samt 6 distriktsansvarlige (DYEO), en fra hvert distrikt. MDYEO = Multi District Youth 
Exchange Officer.


Komiteleder (MDYEO) disponerer en stab for praktisk gjennomføring av ulike oppgaver. Stabens medlemmer oppnevnes hver for seg etter utlysing og søknad for 3 om gangen, inngår i Norfo’s utvekslings-komité, og rapporterer til MDYEO. Det er utarbeidet egne funksjonsbeskrivelser for disse.

 Pr 1. juli 2022 består MDYEO’s stab av:

  • Korrespondent Europa, Asia, Afrika og Oseania (ledig fra 1.7.2023)
  • Korrespondent Nord-, Mellom- og Sør-Amerika
  • Short Term Coordinator Inbound (ledig umiddelbart)
  • Short Term Coordinator Outbound
  • Ansvarlig for IT og vår database
  • Ansvarlig for innkjøp, arrangement og fakturering
  • Ansvarlig for norsk opplæring (Språk- og Kulturkurs for Inbounds studenter)

 

Det spennende vervet som Short Term Coordinator Inbound er ledig, og lyses ut for en  3-års periode fra dags dato til 30.6.2026. Alternativ varighet kan avtales.

Vervet inngår Norsk Rotary Forums utvekslingskomité, og stillingen rapporterer direkte til MDYEO (Leder for Ungdomsutvekslingen i Norge).

Mer opplysninger om vervet kan fås ved å kontakte komiteleder (MDYEO) Rolf Thingvold på telefon 915 51 125 eller e-post: mdyeo@rotary.no

Søknad med en enkel CV bes sendes til Norsk Rotary Forum v/styret, og sendes til sekretær Thor O. Olsen på e-post; thor.o.olsen@ntnu.no

 Frist: 1. desember 2022.

 Det må påregnes å bruke en del tid på e-poster, avklaringer og oppfølging gjennom vinteren.

 Sommercamps – generelt

Short Term Youth Exchange Program (STEP), som omhandler sommerleirer og camps, er en del av Rotarys samlede ungdomsutvekslingsprogram.

Sommerleirer og camps er tilbud til ungdom i alderen 15-25 år. Det arrangeres sommerleirer hvert år i de fleste land i Europa også i flere land utenfor Europa. Leirene har en varighet på ca. 14 dager, og arrangeres i skolenes sommerferie (juni-juli-august). I Norge som regel i august.

Det er Rotary sine klubber i Norge og i utlandet (i samarbeid med distriketen) som arrangerer leirene, og som skaffer deltakere etter at leirene/ campene blir utlyst på Rotary sine web-sider.

Det er åpent for alle, også barn av Rotary medlemmer kan søke/ delta.

Inbound Coordinators oppgaver og ansvar

·       Bistå norske distrikter og klubber som planlegger eller ønsker å arrangere sommerleir med rådgivning og praktiskr råd/ praktisk info. Hjelp til invitasjoner.

·       Være en pådriver for at flest mulig distrikt arrangerer camper hvert år.

·       Publisere de ulike norske campene på vår Webside tidlig på vinteren.

·       Bistå internasjonale distrikter, klubber og søkere med informasjon om sommerleirer som arrangeres i Norge

·       Motta søknader om deltakelse på norske sommerleirer/ camper.

·       Kvalitetssikre og eventuelt godkjenne mottatte søknader, og videresendes dem til camp-kontakter for de norske sommerleirene.

·       Holde tett kontakt med de 6 DYEO’ene (distriktsansvarlige).

·       Bistå med å knytte kontakter mellom ungdommer og den norske camparrangøren.

 Pr 1. juli 2022 ser organisasjonskartet til ungdomsutvekslingen slik ut: 
Hvordan fortelle om Rotary?

18. november 2022

Hvordan fortelle om Rotary?

Kommunikasjonskomiteen i Rotary i Norge inviterer til digitale kurs om å pirre nysgjerrighet og vekke interesse for Rotary. Vi gir deg smarte verktøy, Philip deler sin historie og Lena Mjerskaug kommer. Vi kjører to like webinarer 30.11 og 1.12

Rotary Norden nr. 6 - 2021

10. november 2022

Rotary Norden nr. 6 - 2021

Tema i dette nummeret er energikrise og utvikling av grønn energi. Les om politikk og tiltak i de nordiske land. Fokusområdet "Energi og klima" vektlegges på flere nivå i Rotary. Les også hva RI-president Jennifer Jones brenner for.

For en kveld - for en dame!

2. november 2022

For en kveld - for en dame!

Det var en stor opplevelse for de mer enn 150 som fikk møte,Rotary Internationals øverste leder, Jennifer Jones i Ålesund 31. oktober.. Distriktsguvernør Gunhild Aalstad ønsket velkommen, mens Lidun Hareide fra Ulstein RK ledet programmet.

Nytt fra høstmøtet -  vi har suksess med mange utvekslingsstudenter

2. november 2022

Nytt fra høstmøtet - vi har suksess med mange utvekslingsstudenter

På høstmøtet på Gardermoen 29. okt. fortalte Rolf Thingvold at vi sendte ut 27 studenter og mottok 29 studenter til Norge inneværende rotaryår. Rotaryklubbene bidrar til å gi ungdom en opplevelse for livet og utveksling fremmer verdensforståelse og fred.

NORFO skifter navn

29. oktober 2022

NORFO skifter navn

Det har vært årsmøte og høstmøte i NORFO.
En av de viktigste beslutningene var å skifte navn.
Trykk på bildet og les mer.

Poliodagen ble markert på Hamar

28. oktober 2022

Poliodagen ble markert på Hamar

Medlemmer fra Hamar Vest Rotary klubb sto på stand for å markere Verdensdagen for polio 24. oktober. Mange folk gikk forbi, men noen stoppet opp for å høre om Rotarys innsats. Noen fikk en påminnelse om revaksinering. Gøy å treffe folk!

Info om Rotary-appen finner du her

23. oktober 2022

Info om Rotary-appen finner du her

Gå inn på fanen Nyheter og media, og trykk på Rotary App.

Ledig verv i ungdomsutvekslingskomiteen - 1

13. oktober 2022

Ledig verv i ungdomsutvekslingskomiteen - 1

Det spennende vervet som Short Term Coordinator Inbound er ledig, og lyses ut for en 3-års periode fra dags dato til 30.6.2026. Alternativ varighet kan avtales.
Frist for å søke er 1. desember.

Ledig verv i ungdomsutvekslingskomiteen - 2

13. oktober 2022

Ledig verv i ungdomsutvekslingskomiteen - 2

Det spennende vervet som Korrespondent (Country Coordinator) for Europa, Asia, Afrika og Oseania er ledig fra 1. juli 2023, og lyses ut for en 3-års periode fra 1.7.2023. Søknadsfristen er 1. desember.

Har du lyst til å lære mer om Rotary?

2. oktober 2022

Har du lyst til å lære mer om Rotary?

Her kan du lese mer om hva Rotary er og hvordan du kan bli medlem.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer