Web Analytics

NORFO skifter navn

Det har vært årsmøte og høstmøte i NORFO. En av de viktigste beslutningene var å skifte navn.
De fleste Rotary-medlemmene har en eller annen gang lurt på hva NORFO er og gjør.
Ikke-medlemmer stiller det samme spørsmålet.
Derfor valgte årsmøtet å endre navnet til:

Rotary - Klubber i Norge

Så til deg som fortsatt lurer på hva Rotary - Klubber i Norge står for og gjør:

Rotary, Klubber i Norge er en paraplyorganisasjon for alle Rotary-klubber og Rotary-distrikter i Norge. 
Vi skal ivareta felles oppgaver og har eget styre, og en rekke underkomiteer som står for driften. Rotary, Klubber i Norge har ingen beslutningsmyndighet overfor klubbene eller distriktene, og er nærmest en "hjelpende hånd" for fellesoppgaver.
Funksjonstiden for tillitsvalgte er fra 1. juli i det første året til 30. juni i det siste året i den perioden de er valgt eller oppnevnt.

Endringen trer formelt i kraft etter navneregistrering i Brønnøysund, men vi har valgt å bruke navnet og ny logo allerede nå.
 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer