Web Analytics

Nytt fra høstmøtet - vi har suksess med mange utvekslingsstudenter

Under høstmøtet på Gardermoen 29. okt. fortalte Rolf Thingvold, leder for ungdomsutvekslingen, at vi sendte ut 27 studenter og mottok 29 studenter til Norge inneværende rotaryår. Rotaryklubbene bidrar til å gi ungdom en opplevelse for livet og utveksling fremmer verdensforståelse og fred. Alle studentene var samlet i Surnadal en helg i oktober. Rotary er snart den eneste organisasjonen som driver ungdomsutveksling som en ideell organisasjon uten kommersiell interesse. Vi har alltid behov for vertsfamilier, og vi oppfordrer at alle Rotaryklubber til å bli med i dette givende arbeidet. Vil du vite mer om ungdomsutveksling, les her: https://rye.rotary.no/


 


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer