Web Analytics

Rotary Norden nr. 6 - 2021

Tema i dette nummeret er energikrise og utvikling av grønn energi. Les om politikk og tiltak i de nordiske land. Fokusområdet "Energi og klima" vektlegges på flere nivå i Rotary. Les også hva RI-president Jennifer Jones brenner for. Trykk her!


 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer