shopify visitor statistics

Rotary Norden 2023 nr.1

Årets første utgave av medlemsbladet kan du lese ved å trykke her. Tema er de nordiske lands gjensidige språkforståelse. Det er ikke hva det en gang var. Temaet belyses fra fem ulike innfallsvinkler og med faginstansers klare anbefaling om en bevisst nordisk språkpolitikk.
 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer