shopify visitor statistics

Ledig verv som økonomiansvarlig i Norfo

Vervet som økonomiansvarlig i Norsk Rotaryforum (Norfo) er ledig fra 1. juli 2023
Funksjonstida er tre år. Det er ønskelig at ny økonomiansvarlig arbeider sammen med nåværende økonomiansvarlig fram til formell tiltredelse. Noe for deg? 

Økonomiansvarlig blir valgt av medlemsmøtet i Norfo (Vårmøtet), etter forslag fra styret.

 

Økonomiansvarlig

·        har møteplikt samt tale- og forslagsrett i Arbeidsutvalget

·        skal sørge for at regnskapene blir ført på en forsvarlig og ryddig måte (den praktiske regnskapsføringen er satt bort til profesjonelt regnskapsfirma)

·        skal være med i de utvalg styret mener er nødvendig

·        har et løpende samarbeid med leder av arbeidsutvalget gjennom rotaryåret

 

Hovedoppgavene for økonomiansvarlig er budsjettering og oppsett av resultat- og balanseregnskap, og å sørge for at alle bilag blir attestert og kontert av den som har budsjettansvar for det aktuelle aktivitetsområdet, før bilaget anvises for utbetaling, og videreformidles til regnskapsfører. 

Økonomiansvarlig har også ansvar for «Autogiroordningen» for betaling til TRF og Polio. Andre skattefrie innbetalinger ordnes også av økonomiansvarlig. Systemene for skattefritak kjøres av Solidus AS i Oslo.

Økonomiansvarlig skal bl.a. 

  • før strategi- og budsjettmøtet i februar, innhente ønsker og behov fra de budsjettansvarlige innenfor aktivitetsområdene, og å samordne disse før utsending til DGE-ene i forkant av og gjennomgåing under møtet. Forslagene som blir vedtatt på strategi- og budsjettmøtet, bearbeides og legges fram for endelig godkjennelse og vedtak på Vårmøtet.
  •        rapportere halvårsregnskap til Vårmøtet.
  •         legge fram endelig regnskap for Høstmøtet for godkjennelse.
  •         legge fram regnskapsrapport for Norfo-Arbeidsutvalg to ganger pr. år (desember og april), og ellers etter behov / ønske fra leder av arbeidsutvalget.

 

Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for vervet.


Som alle andre verv i Rotary, er også økonomiansvarlig i Norfo ulønnet.  Reiseutgifter og andre utgifter dekkes etter regning, i samsvar med vedtatte retningslinjer.

 

Nærmere opplysninger om vervet fås hos:

Nåværende økonomiansvarlig Halvor Thommesen, - ht(a)htcon.no, Mob: 900 37 211) .
Leder av Arbeidsutvalget,
Hans Olav Osbak - hoosbak(a)yahoo.no, Mob: 930 80 989)

 

Interesserte bes sende søknad med relevante opplysninger til Norfo v/sekretær Thor O. Olsen thor.o.olsen(a)ntnu.no innen 25.februar 2023. 
Månedens Rotarytema er The Rotary Foundation

14. november 2023

Månedens Rotarytema er The Rotary Foundation

Har du lyst til å vite mer om hva Rotary Foundation er , kan du laste ned linken til Rotary International i denne artikkelen.

Rotary Norden nr. 6-2023

14. november 2023

Rotary Norden nr. 6-2023

Tema for denne utgaven av medlemsbladet er psykisk helse.

Slik ble poliodagen markert i Hamar

24. oktober 2023

Slik ble poliodagen markert i Hamar

Hamar Vest Rotaryklubb i distrikt 2305 har markert poliodagen med å vise seg fram på en av byens kjøpesentre. Roll-ups viser Rotarys innsatsområder og poliobekjempelse spesielt.

Er klubben din like godt forberedt på Poliodagen som disse?

23. oktober 2023

Er klubben din like godt forberedt på Poliodagen som disse?

Her er det noen har virkelig har rustet seg for innsats på «EndPolioNow» dagen den 24. oktober!
Er du/ din klubb like godt forberedt? Lykke til med innsatsen på Polio-dagen!

Tid for å planlegge markering av Poliodagen 24. oktober

10. oktober 2023

Tid for å planlegge markering av Poliodagen 24. oktober

Polio er en flyreise unna. Dersom du ikke revaksinerer deg, kan du være utsatt for smitte hvis du drar til Afghanistan eller Pakistan eller treffer uvaksinerte fra disse to landene. Rotary har jobbet i 35 år mot polio. Du finner poliobrosjyren nedenfor.

Distriktskonferansen 2305 i Charlottenberg

25. september 2023

Distriktskonferansen 2305 i Charlottenberg

Eda-Eidskog RKi arrangerte Distriktskonferansen i Sverige 22.-24. september.og Distriktsguvernør Anders Andersson er svensk. Tema var bla. psykisk helse/suicid og likestilling på mannsdominerte områder. Her kan du lese mer fra konferansen.

Rotary Norden nr. 5-2023

22. september 2023

Rotary Norden nr. 5-2023

Grunnutdanning og leseferdighet er månedens internasjonale månedstema. Rotary Norden tar denne gang for seg aktuelle skoletemaer i våre egne land med caser der Rotary er engasjert

Ledig verv i ungdomsutvekslingen i Rotary

6. september 2023

Ledig verv i ungdomsutvekslingen i Rotary

Har du lyst på et spennende verv som koordinator for sommerleirene i Norge? Short Term Youth Exchange Program (STEP) er en del av Rotarys samlede ungdomsutveklingsprogram. Søknadsfrist 1. nov.

Månedens Rotarytema er utdanning

3. september 2023

Månedens Rotarytema er utdanning

Rotary støtter prosjekter som gir bar og unge utdanning. Det er også viktig at jenter og kvinner får utdanning.

Hva er Rotary for deg?

30. august 2023

Hva er Rotary for deg?

Vi har spurt Arne, rotarymedlem og klubbpresident i år, hva Rotary betyr for ham. Har du lyst til å høre hva han svarer?

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer