shopify visitor statistics

Ledig verv som økonomiansvarlig i Norfo

Vervet som økonomiansvarlig i Norsk Rotaryforum (Norfo) er ledig fra 1. juli 2023
Funksjonstida er tre år. Det er ønskelig at ny økonomiansvarlig arbeider sammen med nåværende økonomiansvarlig fram til formell tiltredelse. Noe for deg? 

Økonomiansvarlig blir valgt av medlemsmøtet i Norfo (Vårmøtet), etter forslag fra styret.

 

Økonomiansvarlig

·        har møteplikt samt tale- og forslagsrett i Arbeidsutvalget

·        skal sørge for at regnskapene blir ført på en forsvarlig og ryddig måte (den praktiske regnskapsføringen er satt bort til profesjonelt regnskapsfirma)

·        skal være med i de utvalg styret mener er nødvendig

·        har et løpende samarbeid med leder av arbeidsutvalget gjennom rotaryåret

 

Hovedoppgavene for økonomiansvarlig er budsjettering og oppsett av resultat- og balanseregnskap, og å sørge for at alle bilag blir attestert og kontert av den som har budsjettansvar for det aktuelle aktivitetsområdet, før bilaget anvises for utbetaling, og videreformidles til regnskapsfører. 

Økonomiansvarlig har også ansvar for «Autogiroordningen» for betaling til TRF og Polio. Andre skattefrie innbetalinger ordnes også av økonomiansvarlig. Systemene for skattefritak kjøres av Solidus AS i Oslo.

Økonomiansvarlig skal bl.a. 

  • før strategi- og budsjettmøtet i februar, innhente ønsker og behov fra de budsjettansvarlige innenfor aktivitetsområdene, og å samordne disse før utsending til DGE-ene i forkant av og gjennomgåing under møtet. Forslagene som blir vedtatt på strategi- og budsjettmøtet, bearbeides og legges fram for endelig godkjennelse og vedtak på Vårmøtet.
  •        rapportere halvårsregnskap til Vårmøtet.
  •         legge fram endelig regnskap for Høstmøtet for godkjennelse.
  •         legge fram regnskapsrapport for Norfo-Arbeidsutvalg to ganger pr. år (desember og april), og ellers etter behov / ønske fra leder av arbeidsutvalget.

 

Det er utarbeidet funksjonsbeskrivelse for vervet.


Som alle andre verv i Rotary, er også økonomiansvarlig i Norfo ulønnet.  Reiseutgifter og andre utgifter dekkes etter regning, i samsvar med vedtatte retningslinjer.

 

Nærmere opplysninger om vervet fås hos:

Nåværende økonomiansvarlig Halvor Thommesen, - ht(a)htcon.no, Mob: 900 37 211) .
Leder av Arbeidsutvalget,
Hans Olav Osbak - hoosbak(a)yahoo.no, Mob: 930 80 989)

 

Interesserte bes sende søknad med relevante opplysninger til Norfo v/sekretær Thor O. Olsen thor.o.olsen(a)ntnu.no innen 25.februar 2023. 
Månedens rotarytema er rent vann og sanitærforhold

12. mars 2023

Månedens rotarytema er rent vann og sanitærforhold

Flere Rotaryklubber har i årenes løp engasjert seg i prosjekter i mange land med å skaffe godt drikkevann og gode hygieniske fasiliteter, både som initiativtakere og som partnere i andres prosjekter .Rent vann er avgjørende viktig for å sikre god helse.

Rotary Norden 2023 nr. 2

6. mars 2023

Rotary Norden 2023 nr. 2

Rotaryanere verden over har samlet inn mer enn 15 mill. US dollar til humanitær hjelp i Ukraina. Hvordan er vannforsyningen og vannkvaliteten i Norden? Debatt: snakker vi for lite om de fem tjenestegrenene som Rotary klubbene driver etter?

Shelterbox til jordskjelvofrene i Tyrkia og Syria

27. februar 2023

Shelterbox til jordskjelvofrene i Tyrkia og Syria

Flere hundre tusen mennesker er rammet av de ødeleggende jordskjelvene, og behovet for husly er enormt. Tusenvis av bygninger er ødelagt i begge land. Hjemløse har ingen steder å sove midt i det kalde vinterværet..

Månedens Rotarytema er fredsarbeid

16. februar 2023

Månedens Rotarytema er fredsarbeid

Fredsarbeid og konfliktforebygging er Rotarytema for februar.. Mer enn 100 millioner mennesker er på flukt som følge av konflikt, krigshandlinger, vold, forfølgelse og brudd på menneskerettighetene. Behovet for konfliktforebygging er kjempestort!

Kongens fortenestemedalje til Paul Harris Fellow Kenneth Bruvik

8. februar 2023

Kongens fortenestemedalje til Paul Harris Fellow Kenneth Bruvik

Medaljen er tildelt for hans særlege samfunnsnyttige innsats innanfor sosialt arbeid og berekraftig miljø, Bruvik er ein frontfigur i kampen mot plastforureininga i havet. I Sotra Rotary har dei etablert ei eiga "plastgruppe". Vi gratulerer!

Ledig verv som økonomiansvarlig i Norfo

31. januar 2023

Ledig verv som økonomiansvarlig i Norfo

Vervet som økonomiansvarlig i Norsk Rotaryforum (Norfo) er ledig fra 1. juli 2023. Funksjonstida er tre år. Det er ønskelig at ny økonomiansvarlig arbeider sammen med nåværende økonomiansvarlig fram til formell tiltredelse. Noe for deg?

Rotary Norden 2023 nr.1

11. januar 2023

Rotary Norden 2023 nr.1

Årets første utgave av medlemsbladet kan du lese her. Tema er de nordiske lands gjensidige språkforståelse. Det er ikke hva det en gang var. Temaet belyses fra fem ulike innfallsvinkler og med en faginstanser klare anbefaling.

Siste uken gjennomførte vi to vellykkede webinarer

4. desember 2022

Siste uken gjennomførte vi to vellykkede webinarer

Kommunikasjonskomiteen i Rotary i Norge arrangerte to like webinarer. Nesten 120 deltakere fikk høre og spørre Lena Mjerskaug og Philip Flindt om hvordan vi kan kommunisere hva Rotary er og hva Rotaryanere gjør. Berit Reppesgård var møteleder.

Hvordan fortelle om Rotary?

18. november 2022

Hvordan fortelle om Rotary?

Kommunikasjonskomiteen i Rotary i Norge inviterer til digitale kurs om å pirre nysgjerrighet og vekke interesse for Rotary. Vi gir deg smarte verktøy, Philip deler sin historie og Lena Mjerskaug kommer. Vi kjører to like webinarer 30.11 og 1.12

Rotary Norden nr. 6 - 2021

10. november 2022

Rotary Norden nr. 6 - 2021

Tema i dette nummeret er energikrise og utvikling av grønn energi. Les om politikk og tiltak i de nordiske land. Fokusområdet "Energi og klima" vektlegges på flere nivå i Rotary. Les også hva RI-president Jennifer Jones brenner for.

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer