Web Analytics

Månedens Rotarytema er fredsarbeid

Fredsarbeid og konfliktforebygging er Rotarytema for februar. Mer enn 100 millioner mennesker er på flukt som følge av konflikt, krigshandlinger, vold, forfølgelse og brudd på menneskerettighetene. Behovet for konfliktforebygging er kjempestort! Rotary driver konfliktforebyggende arbeid uten våpen. Her kan du lese mer om våre prosjekter.

ROTARY'S VERKTØYKASSE I ARBEIDET MED KONFLIKTDEMPING OG FRED:

Praktisk arbeid - Rotary's bidrag med bekjempelse av sykdommer, sørge for rent vann og sanitæranlegg, forbedre helsen til mødre og barn, støtte utdanning og voksende lokale økonomier, - legger til rette for fredelige samfunn ved at årsaker til konflikt fjernes.
Aktuelt nå er Genaratoraksjonen "Power Ukraine"" der Rotaryklubbene i Norge bidrar til levering av 500 generatorer til områder i Ukraina der det er mørkt og kaldt og hvor energiverkene og forsyningslinjene er ødelagt. Samarbeidsklubben Lviv Int. Rotary Club organiserer mottak og videre fordeling.

Mekling - våre Rotary-medlemmer har bistått ved å forhandle fram våpenhviler i konfliktområder slik at poliovaksinatører kunne nå fram til alle barn.
Talspersoner - våre Rotary-medlemmer har en vesentlig rolle som respekterte og upartiske deltakere i fredsprosesser og i gjenoppbyggingsarbeid etter konflikt. Vi fokuserer på å skape lokalsamfunn som er samlende, inkluderende og robuste.
Opplæring - våre Rotary fredssentre har utdannet mer enn 1500 fredsstipendiater til å bli effektive katalysatorer for fred. De arbeider hos myndigheter, i utdanningssektoren og i internasjonale organisasjoner.

Angående Rotary's fredsstudier, se eget oppslag her  Søknadsfrist 15. mai. Du kan kontakte din lokale Rotaryklubb.

 


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer