Web Analytics

Invitasjon til videomøte for alle rotarianere i Norge 22.mai

Helt siden krigen i Ukraina startet, har Rotary engasjert seg i å få frem nødhjelp. Våre rotaryvenner i Ukraina gjør en heltemodig innsats overfor sitt land og sitt folk. De trenger all den hjelp, støtte og omtanke vi kan gi dem. Nå løfter alle rotarianere i Norge sammen. Gjennom vårt gode samarbeid med Lviv Internasjonale Rotaryklubb får vi god informasjon om hvilken hjelp de ønsker fra oss. Hundrevis av sykehus er bombet og svært mange er jevnet med jorden. Det er derfor utviklet mobile nødhjelpsklinikker som kan gi helsehjelp i frontnære områder. Klinikkene inneholder en operasjonsenhet og en tannlegeenhet. Disse vil også være til god hjelp etter at krigen er slutt. Prosjektet «Hjelp til Ukraina» er et felles prosjekt for alle distriktene i Norge for å kunne gi penger til slike klinikker. 

Alle de 6 distriktene er involvert i dette felles prosjekt nå som har kommet godt i gang. Prosjekt «Hjelp til Ukraina» er nå klart for neste fase. Alle rotarianere i Norge inviteres med dette til et digitalt informasjonsmøte.

 

Her vil vi presentere prosjektet, hva vi ønsker å oppnå, og planer fremover. Vi kommer også til å vise frem produksjoner som er tilgjengelig for klubbene å bestille og bruke. Det innslaget vi er mest glade for å invitere til, er å få direkte innsikt fra to medlemmer i Lviv International Rotary Club. To som vi har samarbeidet med siden krigen startet, og som vil fortelle oss om hvilken betydning vårt samarbeid har hatt, og vil ha fremover.

 

Det inviteres med dette til et videomøte mandag 22.05 kl. 20.30-21.30Det er ikke behov for påmelding. Lenke for å logge seg på arrangementet finner du på vår nye landingsside Hjelp til Ukraina (www.hjelptilukraina.com).


 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer