Web Analytics

Hva med å studere ett år i USA?

Sjekk Georgiastipendet hvis du er mellom 18 og 24 år!

Rotarianerne i Staten Georgia, USA har etablert et program som hvert år innvilger ettårige stipend til studenter mellom 18 og 24 år, for å studere ved college og universitet i staten Georgia USA. Programmet er et ledd i Rotarys arbeid for internasjonal forståelse, samhold og fred. Ca. 90 studenter fra store deler av verden får hvert år denne verdifulle mulighet i et internasjonalt studentmiljø.

Arrangørene sier dette:

Dette programmet er enestående. Vi har brakt nasjoner sammen siden 1946. Programmet begynte med bare 4 studenter, og nå er vi stolte av å si mer enn 3692 studenter fra hele verden har fått denne muligheten. Programmets formål er å utvide forståelsen av verdensfred gjennom å bringe unge mennesker sammen, og det er akkurat det vi har gjort.

 

Mer info her: https://rotary.no/no/georgiastipendet

FRIST FOR Å SØKE: 1. OKTOBER 2023 FOR STUDIEÅRET 2024- 2025


 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer