shopify visitor statistics

Ledig verv i ungdomsutvekslingen i Rotary

Har du lyst på et spennende verv som koordinator for sommerleirene i Norge? Short Term Youth Exchange Program (STEP) er en del av Rotarys samlede ungdomsutveklingsprogram. Søknadsfrist 1. nov.

Ledig verv i Ungdomsutvekslingskomiteen i Rotary

Short Term Coordinator, Inbound


Multidistriktet (Norsk Rotary Forum) er et koordinerende organ for de seks distriktene, herunder for arbeidet med Ungdomsutvekslingen i Rotary i Norge. Ungdomsutvekslingskomitéen ledes av Multi District Youth Exchange Officer (MDYEO), og består ellers av MDYEO’s stab, samt 6 distriktsansvarlige (DYEO) en fra hvert distrikt. MDYEO = Multi District Youth Exchange Officer.

MDYEO disponerer en stab for praktisk gjennomføring av ulike oppgaver. Stabens medlemmer oppnevnes hver for seg etter utlysing og søknad for 3 år om gangen, inngår i Norfo’s utvekslings-komité, og rapporterer til MDYEO. Det er utarbeidet egne funksjonsbeskrivelser for disse. 

Pr 1. juli 2022 består MDYEO’s stab av:

  • Korrespondent Europa, Asia, Afrika og Oseania (ledig fra 01.11.2023)
  • Korrespondent Nord-, Mellom- og Sør-Amerika
  • Short Term Coordinator Inbound (ledig umiddelbart)
  • Short Term Coordinator Outbound
  • Ansvarlig for IT og vår database
  • Ansvarlig for innkjøp, arrangement og fakturering
  • Ansvarlig for norsk opplæring (Språk- og Kulturkurs for Inbounds studenter)

 Det spennende vervet som Short Term Coordinator, Inbound er ledig, og lyses ut for en  periode

fra 01.11.2023 til 30.6.2026. Alternativ varighet kan avtales.

 Vervet inngår Norsk Rotary Forums utvekslingskomité, og stillingen rapporterer direkte til MDYEO (Leder for Ungdomsutvekslingen i Norge).

Mer opplysninger om vervet kan fås ved å kontakte MDYEO Rolf Thingvold på telefon 915 51 125 eller email: mdyeo@rotary.no 

Søknad med en enkel CV bes sendes til Norsk Rotary Forum v/styret, og sendes til sekretær

Thor O. Olsen på email; thor.o.olsen@ntnu.no  

Frist: 1. november 2023. 

Det må påregnes å bruke en del tid på e-poster, avklaringer og oppfølging gjennom vinteren. 

Sommercamps – generelt

Short Term Youth Exchange Program (STEP), som omhandler sommerleirer og camps, er en del av Rotarys samlede ungdomsutvekslingsprogram.

Sommerleirer og camps er tilbud til ungdom i alderen 15-25 år. Det arrangeres sommerleirer hvert år i de fleste land i Europa også i flere land utenfor Europa. Leirene har en varighet på ca. 14 dager, og arrangeres i skolenes sommerferie (juni-juli-august). I Norge som regel i august.

Det er Rotary sine klubber i Norge og i utlandet (i samarbeid med distriketen) som arrangerer leirene, og som skaffer deltakere etter at leirene/ campene blir utlyst på Rotary sine web-sider.

Det er åpent for alle, også barn av Rotary medlemmer kan søke/ delta. 

Inbound Coordinators oppgaver og ansvar

·       Bistå de 6 norske distrikter og klubber som planlegger eller ønsker å arrangere sommerleir med rådgivning og praktiskr råd/ praktisk info. Hjelp til invitasjoner.

·       Være en pådriver for at flest mulig distrikt arrangerer camper hvert år.

·       Publisere de ulike norske campene på vår Webside tidlig på vinteren (sammen med DICO).

·       Bistå internasjonale distrikter, klubber og søkere med informasjon om sommerleirer som arrangeres i Norge

·       Motta søknader om deltakelse på norske sommerleirer/ camper.

·       Kvalitetssikre og eventuelt godkjenne mottatte søknader, og videresendes dem til camp-kontakter for de norske sommerleirene.

·       Holde tett kontakt med de 6 DYEO’ene (distriktsansvarlige).

·       Bistå med å knytte kontakter mellom ungdommer og den norske camparrangøren.

Pr 1. juli 2023 ser organisasjonskartet til ungdomsutvekslingen slik ut: 
Månedens Rotarytema er The Rotary Foundation

14. november 2023

Månedens Rotarytema er The Rotary Foundation

Har du lyst til å vite mer om hva Rotary Foundation er , kan du laste ned linken til Rotary International i denne artikkelen.

Rotary Norden nr. 6-2023

14. november 2023

Rotary Norden nr. 6-2023

Tema for denne utgaven av medlemsbladet er psykisk helse.

Slik ble poliodagen markert i Hamar

24. oktober 2023

Slik ble poliodagen markert i Hamar

Hamar Vest Rotaryklubb i distrikt 2305 har markert poliodagen med å vise seg fram på en av byens kjøpesentre. Roll-ups viser Rotarys innsatsområder og poliobekjempelse spesielt.

Er klubben din like godt forberedt på Poliodagen som disse?

23. oktober 2023

Er klubben din like godt forberedt på Poliodagen som disse?

Her er det noen har virkelig har rustet seg for innsats på «EndPolioNow» dagen den 24. oktober!
Er du/ din klubb like godt forberedt? Lykke til med innsatsen på Polio-dagen!

Tid for å planlegge markering av Poliodagen 24. oktober

10. oktober 2023

Tid for å planlegge markering av Poliodagen 24. oktober

Polio er en flyreise unna. Dersom du ikke revaksinerer deg, kan du være utsatt for smitte hvis du drar til Afghanistan eller Pakistan eller treffer uvaksinerte fra disse to landene. Rotary har jobbet i 35 år mot polio. Du finner poliobrosjyren nedenfor.

Distriktskonferansen 2305 i Charlottenberg

25. september 2023

Distriktskonferansen 2305 i Charlottenberg

Eda-Eidskog RKi arrangerte Distriktskonferansen i Sverige 22.-24. september.og Distriktsguvernør Anders Andersson er svensk. Tema var bla. psykisk helse/suicid og likestilling på mannsdominerte områder. Her kan du lese mer fra konferansen.

Rotary Norden nr. 5-2023

22. september 2023

Rotary Norden nr. 5-2023

Grunnutdanning og leseferdighet er månedens internasjonale månedstema. Rotary Norden tar denne gang for seg aktuelle skoletemaer i våre egne land med caser der Rotary er engasjert

Ledig verv i ungdomsutvekslingen i Rotary

6. september 2023

Ledig verv i ungdomsutvekslingen i Rotary

Har du lyst på et spennende verv som koordinator for sommerleirene i Norge? Short Term Youth Exchange Program (STEP) er en del av Rotarys samlede ungdomsutveklingsprogram. Søknadsfrist 1. nov.

Månedens Rotarytema er utdanning

3. september 2023

Månedens Rotarytema er utdanning

Rotary støtter prosjekter som gir bar og unge utdanning. Det er også viktig at jenter og kvinner får utdanning.

Hva er Rotary for deg?

30. august 2023

Hva er Rotary for deg?

Vi har spurt Arne, rotarymedlem og klubbpresident i år, hva Rotary betyr for ham. Har du lyst til å høre hva han svarer?

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer