Web Analytics

Rotary Norden nr. 5-2023

Grunnutdanning og leseferdighet er Rotary Internasjonals månedstema i september. Rotary Norden tar denne gang for seg aktuelle skoletemaer i våre egne land belyst med "caser" der Rotary er engasjert. Les medlemsbladet her.
 


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer