Web Analytics

Distriktskonferansen 2305 i Charlottenberg

Eda-Eidskog RK arrangerte Distriktskonferansen i Charlottenberg 22.-24. september og årets Distriktsguvernør Anders Andersson bor i Eda kommune i Sverige. Tema var bla. psykisk helse/suicid og likestilling på mannsdominerte områder. Her kan du lese mer fra konferansen.
Unge musikere fra Musikkhøgskolan i Ingelsund, en avdeling i Universitetet i Karlstad, spilte litt hele lørdagen og på banketten. Hans Børli var valgt som konferansedikter og det er mange kloke ord å ta med seg fra hans diktning ifølge Sverre Eier.
Thorbjørn Gaustadsæther snakket om samarbeid over grensene i Europa. Stine Hjartland presenterte myter og morsomheter om likheter og forskjeller mellom svensker og nordmenn. Elina Tomren fortalte om ungdomsutvekslingen, og Mesna RK hadde att med seg utvekslingstudent Denise fra Verona i Italia som snakket norsk allerede etter 1 1/2 mnd i landet.
 Marie Niljung snakket  om suicid og psykisk livredning og delte av egne erfaringer fra egen familie. Tina Thørner snakket om likeverd og viktigheten av optimisme og motstandsdyktighet hos kvinner som har ambisjoner på mannsdominerte områder. Hun var selv utdannet flyver og jobber som kartleser i rally Paris-Dakar. 
DG Anders Andersson og PDG Gunnhild Aalstad snakket om å skape håp, som er mottoet til årets verdenspresident R. Gordon R. McInally.

Philip Flindt representerte Rotary International og snakket blant annet om Rotarys Action Plan, PR/kommunikasjon og Rotary Young. Han sa senere at det var viktige tema som ble snakket om og satt ord på under konferansen og at han kunne kjenne seg igjen i noe av det. Ålesund RKs satelittklubb presenterte seg, og fortalte at de er en klubb for studenter og yngre medlemmer.
DICO Svend Strand redegjorde for Rotarys digitale plattformer for klubbene.

Det er også veldig hyggelig og inspirerende å møte Rotaryanere fra andre klubber. En stor takk til Eda-Eidskog RK for en givende og interessant Distriktskonferanse. 
Neste års distriktskonferanse arrangeres i Ulsteinvik 27.-29. september 2024. 

DG Anders Andersson ønske velkommen til Eda kommune

RI president Gordon McInallys motto


PDG Gunnhild Aalstad og DG Anders Andersson

Philip Flindt RI og DG Anders Andersson

Deltakere fra Hamar Vest RK

Deltakere fra Ålesund Øst RK og Giske RK

Guvernørens bankett

Musikere fra Musikkhøgskolan i Ingelberg, Karlstad universitet

Suicid - psykisk livredning

Marie Niljung

Likeverd for kvinner på mannsdominerte områder, Tina Thørner


Rotary Action Plan

Dico Svend Strand om Rotaryklubbenes digitale plattformer

Mesna RK fikk utmerkelse for godt kommunikasjonsarbeid. Også andre klubber fikk utmerkelser for sitt arbeid, blant annet med rekruttering og ungdomsutveksling.

 


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer