shopify visitor statistics

Distriktskonferansen 2305 i Charlottenberg

Eda-Eidskog RK arrangerte Distriktskonferansen i Charlottenberg 22.-24. september og årets Distriktsguvernør Anders Andersson bor i Eda kommune i Sverige. Tema var bla. psykisk helse/suicid og likestilling på mannsdominerte områder. Her kan du lese mer fra konferansen.
Unge musikere fra Musikkhøgskolan i Ingelsund, en avdeling i Universitetet i Karlstad, spilte litt hele lørdagen og på banketten. Hans Børli var valgt som konferansedikter og det er mange kloke ord å ta med seg fra hans diktning ifølge Sverre Eier.
Thorbjørn Gaustadsæther snakket om samarbeid over grensene i Europa. Stine Hjartland presenterte myter og morsomheter om likheter og forskjeller mellom svensker og nordmenn. Elina Tomren fortalte om ungdomsutvekslingen, og Mesna RK hadde att med seg utvekslingstudent Denise fra Verona i Italia som snakket norsk allerede etter 1 1/2 mnd i landet.
 Marie Niljung snakket  om suicid og psykisk livredning og delte av egne erfaringer fra egen familie. Tina Thørner snakket om likeverd og viktigheten av optimisme og motstandsdyktighet hos kvinner som har ambisjoner på mannsdominerte områder. Hun var selv utdannet flyver og jobber som kartleser i rally Paris-Dakar. 
DG Anders Andersson og PDG Gunnhild Aalstad snakket om å skape håp, som er mottoet til årets verdenspresident R. Gordon R. McInally.

Philip Flindt representerte Rotary International og snakket blant annet om Rotarys Action Plan, PR/kommunikasjon og Rotary Young. Han sa senere at det var viktige tema som ble snakket om og satt ord på under konferansen og at han kunne kjenne seg igjen i noe av det. Ålesund RKs satelittklubb presenterte seg, og fortalte at de er en klubb for studenter og yngre medlemmer.
DICO Svend Strand redegjorde for Rotarys digitale plattformer for klubbene.

Det er også veldig hyggelig og inspirerende å møte Rotaryanere fra andre klubber. En stor takk til Eda-Eidskog RK for en givende og interessant Distriktskonferanse. 
Neste års distriktskonferanse arrangeres i Ulsteinvik 27.-29. september 2024. 

DG Anders Andersson ønske velkommen til Eda kommune

RI president Gordon McInallys motto


PDG Gunnhild Aalstad og DG Anders Andersson

Philip Flindt RI og DG Anders Andersson

Deltakere fra Hamar Vest RK

Deltakere fra Ålesund Øst RK og Giske RK

Guvernørens bankett

Musikere fra Musikkhøgskolan i Ingelberg, Karlstad universitet

Suicid - psykisk livredning

Marie Niljung

Likeverd for kvinner på mannsdominerte områder, Tina Thørner


Rotary Action Plan

Dico Svend Strand om Rotaryklubbenes digitale plattformer

Mesna RK fikk utmerkelse for godt kommunikasjonsarbeid. Også andre klubber fikk utmerkelser for sitt arbeid, blant annet med rekruttering og ungdomsutveksling.

 
Månedens rotarytema er rent vann og sanitærforhold

12. mars 2023

Månedens rotarytema er rent vann og sanitærforhold

Flere Rotaryklubber har i årenes løp engasjert seg i prosjekter i mange land med å skaffe godt drikkevann og gode hygieniske fasiliteter, både som initiativtakere og som partnere i andres prosjekter .Rent vann er avgjørende viktig for å sikre god helse.

Rotary Norden 2023 nr. 2

6. mars 2023

Rotary Norden 2023 nr. 2

Rotaryanere verden over har samlet inn mer enn 15 mill. US dollar til humanitær hjelp i Ukraina. Hvordan er vannforsyningen og vannkvaliteten i Norden? Debatt: snakker vi for lite om de fem tjenestegrenene som Rotary klubbene driver etter?

Shelterbox til jordskjelvofrene i Tyrkia og Syria

27. februar 2023

Shelterbox til jordskjelvofrene i Tyrkia og Syria

Flere hundre tusen mennesker er rammet av de ødeleggende jordskjelvene, og behovet for husly er enormt. Tusenvis av bygninger er ødelagt i begge land. Hjemløse har ingen steder å sove midt i det kalde vinterværet..

Månedens Rotarytema er fredsarbeid

16. februar 2023

Månedens Rotarytema er fredsarbeid

Fredsarbeid og konfliktforebygging er Rotarytema for februar.. Mer enn 100 millioner mennesker er på flukt som følge av konflikt, krigshandlinger, vold, forfølgelse og brudd på menneskerettighetene. Behovet for konfliktforebygging er kjempestort!

Kongens fortenestemedalje til Paul Harris Fellow Kenneth Bruvik

8. februar 2023

Kongens fortenestemedalje til Paul Harris Fellow Kenneth Bruvik

Medaljen er tildelt for hans særlege samfunnsnyttige innsats innanfor sosialt arbeid og berekraftig miljø, Bruvik er ein frontfigur i kampen mot plastforureininga i havet. I Sotra Rotary har dei etablert ei eiga "plastgruppe". Vi gratulerer!

Rotary Norden 2023 nr.1

11. januar 2023

Rotary Norden 2023 nr.1

Årets første utgave av medlemsbladet kan du lese her. Tema er de nordiske lands gjensidige språkforståelse. Det er ikke hva det en gang var. Temaet belyses fra fem ulike innfallsvinkler og med en faginstanser klare anbefaling.

Siste uken gjennomførte vi to vellykkede webinarer

4. desember 2022

Siste uken gjennomførte vi to vellykkede webinarer

Kommunikasjonskomiteen i Rotary i Norge arrangerte to like webinarer. Nesten 120 deltakere fikk høre og spørre Lena Mjerskaug og Philip Flindt om hvordan vi kan kommunisere hva Rotary er og hva Rotaryanere gjør. Berit Reppesgård var møteleder.

Hvordan fortelle om Rotary?

18. november 2022

Hvordan fortelle om Rotary?

Kommunikasjonskomiteen i Rotary i Norge inviterer til digitale kurs om å pirre nysgjerrighet og vekke interesse for Rotary. Vi gir deg smarte verktøy, Philip deler sin historie og Lena Mjerskaug kommer. Vi kjører to like webinarer 30.11 og 1.12

Rotary Norden nr. 6 - 2021

10. november 2022

Rotary Norden nr. 6 - 2021

Tema i dette nummeret er energikrise og utvikling av grønn energi. Les om politikk og tiltak i de nordiske land. Fokusområdet "Energi og klima" vektlegges på flere nivå i Rotary. Les også hva RI-president Jennifer Jones brenner for.

For en kveld - for en dame!

2. november 2022

For en kveld - for en dame!

Det var en stor opplevelse for de mer enn 150 som fikk møte,Rotary Internationals øverste leder, Jennifer Jones i Ålesund 31. oktober.. Distriktsguvernør Gunhild Aalstad ønsket velkommen, mens Lidun Hareide fra Ulstein RK ledet programmet.

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer