shopify visitor statistics

Tid for å planlegge markering av Poliodagen 24. oktober

Polio er en flyreise unna. Dersom du ikke revaksinerer deg, kan du være utsatt for smitte hvis du drar til Afghanistan eller Pakistan eller treffer uvaksinerte personer fra disse to landene. Rotary har jobbet i 35 år mot polio. Klubben kan laste ned poliobrosjyren. Fins også under fanen Publikasjoner. Her finner du også utkast til Roll-up.

Hva er Poli0?

Polio (poliomyelitt) er en akutt smittsom infeksjon med poliovirus. Viruset er lett smittsomt og resulterer i lammelser. Sykdommen rammer barn under fem år.


POLIO ER EN FLYREISE UNNA

Alle i Norge og i store deler av verden får poliovaksine, sammen med andre vaksiner som småbarn. Men hvis du  hvis du ikke revaksinerer deg, kan du være utsatt for smitte hvis du drar til de to landene som fortsatt har smitte; Afghanistan og Paksitan. Eller treffer uvaksinerte personer derfra.  

Vaksinen kom i 1955, - før det døde tusenvis og enda flere ble lammet

Rotary har jobbet for å utrydde polio i mer enn 35 år. Målet vårt om å befri verden fra denne sykdommen er nærmere enn noen gang. Som grunnlegger av Global Polio Eradiction Initiative har redusert poliotilfellene med 99,9 prosentsiden vårt første prosjekt for å vaksinere barn på Filippinene i 1979.

Hindre oppblomstring

I dag er polio endemisk bare i Afghanistan og Pakistan. Det avgjørende er å fortsette å jobbe for å holde andre land fri for polio. Hvis alt arbeid stoppet i dag, da kan polio innen 10 år ramme så mange som 200 000 barn hvert år.

Hva gjør Rotary?

Rotarymedlemmer har bidratt med mer enn 2,1 milliarder dollar og utallige frivillig-timer for å beskytte nesten 3 milliarder barn i 122 land mot denne lammende sykdommen. Rotarys iherdige innsats har vært vesentlig i beslutninger om å bidra med mer enn 10 milliarder dollar til denne innsatsen.


 
Månedens rotarytema er rent vann og sanitærforhold

12. mars 2023

Månedens rotarytema er rent vann og sanitærforhold

Flere Rotaryklubber har i årenes løp engasjert seg i prosjekter i mange land med å skaffe godt drikkevann og gode hygieniske fasiliteter, både som initiativtakere og som partnere i andres prosjekter .Rent vann er avgjørende viktig for å sikre god helse.

Rotary Norden 2023 nr. 2

6. mars 2023

Rotary Norden 2023 nr. 2

Rotaryanere verden over har samlet inn mer enn 15 mill. US dollar til humanitær hjelp i Ukraina. Hvordan er vannforsyningen og vannkvaliteten i Norden? Debatt: snakker vi for lite om de fem tjenestegrenene som Rotary klubbene driver etter?

Shelterbox til jordskjelvofrene i Tyrkia og Syria

27. februar 2023

Shelterbox til jordskjelvofrene i Tyrkia og Syria

Flere hundre tusen mennesker er rammet av de ødeleggende jordskjelvene, og behovet for husly er enormt. Tusenvis av bygninger er ødelagt i begge land. Hjemløse har ingen steder å sove midt i det kalde vinterværet..

Månedens Rotarytema er fredsarbeid

16. februar 2023

Månedens Rotarytema er fredsarbeid

Fredsarbeid og konfliktforebygging er Rotarytema for februar.. Mer enn 100 millioner mennesker er på flukt som følge av konflikt, krigshandlinger, vold, forfølgelse og brudd på menneskerettighetene. Behovet for konfliktforebygging er kjempestort!

Kongens fortenestemedalje til Paul Harris Fellow Kenneth Bruvik

8. februar 2023

Kongens fortenestemedalje til Paul Harris Fellow Kenneth Bruvik

Medaljen er tildelt for hans særlege samfunnsnyttige innsats innanfor sosialt arbeid og berekraftig miljø, Bruvik er ein frontfigur i kampen mot plastforureininga i havet. I Sotra Rotary har dei etablert ei eiga "plastgruppe". Vi gratulerer!

Rotary Norden 2023 nr.1

11. januar 2023

Rotary Norden 2023 nr.1

Årets første utgave av medlemsbladet kan du lese her. Tema er de nordiske lands gjensidige språkforståelse. Det er ikke hva det en gang var. Temaet belyses fra fem ulike innfallsvinkler og med en faginstanser klare anbefaling.

Siste uken gjennomførte vi to vellykkede webinarer

4. desember 2022

Siste uken gjennomførte vi to vellykkede webinarer

Kommunikasjonskomiteen i Rotary i Norge arrangerte to like webinarer. Nesten 120 deltakere fikk høre og spørre Lena Mjerskaug og Philip Flindt om hvordan vi kan kommunisere hva Rotary er og hva Rotaryanere gjør. Berit Reppesgård var møteleder.

Hvordan fortelle om Rotary?

18. november 2022

Hvordan fortelle om Rotary?

Kommunikasjonskomiteen i Rotary i Norge inviterer til digitale kurs om å pirre nysgjerrighet og vekke interesse for Rotary. Vi gir deg smarte verktøy, Philip deler sin historie og Lena Mjerskaug kommer. Vi kjører to like webinarer 30.11 og 1.12

Rotary Norden nr. 6 - 2021

10. november 2022

Rotary Norden nr. 6 - 2021

Tema i dette nummeret er energikrise og utvikling av grønn energi. Les om politikk og tiltak i de nordiske land. Fokusområdet "Energi og klima" vektlegges på flere nivå i Rotary. Les også hva RI-president Jennifer Jones brenner for.

For en kveld - for en dame!

2. november 2022

For en kveld - for en dame!

Det var en stor opplevelse for de mer enn 150 som fikk møte,Rotary Internationals øverste leder, Jennifer Jones i Ålesund 31. oktober.. Distriktsguvernør Gunhild Aalstad ønsket velkommen, mens Lidun Hareide fra Ulstein RK ledet programmet.

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer