Web Analytics

Tid for å planlegge markering av Poliodagen 24. oktober

Polio er en flyreise unna. Dersom du ikke revaksinerer deg, kan du være utsatt for smitte hvis du drar til Afghanistan eller Pakistan eller treffer uvaksinerte personer fra disse to landene. Rotary har jobbet i 35 år mot polio. Klubben kan laste ned poliobrosjyren. Fins også under fanen Publikasjoner. Her finner du også utkast til Roll-up.

Hva er Poli0?

Polio (poliomyelitt) er en akutt smittsom infeksjon med poliovirus. Viruset er lett smittsomt og resulterer i lammelser. Sykdommen rammer barn under fem år.


POLIO ER EN FLYREISE UNNA

Alle i Norge og i store deler av verden får poliovaksine, sammen med andre vaksiner som småbarn. Men hvis du  hvis du ikke revaksinerer deg, kan du være utsatt for smitte hvis du drar til de to landene som fortsatt har smitte; Afghanistan og Paksitan. Eller treffer uvaksinerte personer derfra.  

Vaksinen kom i 1955, - før det døde tusenvis og enda flere ble lammet

Rotary har jobbet for å utrydde polio i mer enn 35 år. Målet vårt om å befri verden fra denne sykdommen er nærmere enn noen gang. Som grunnlegger av Global Polio Eradiction Initiative har redusert poliotilfellene med 99,9 prosentsiden vårt første prosjekt for å vaksinere barn på Filippinene i 1979.

Hindre oppblomstring

I dag er polio endemisk bare i Afghanistan og Pakistan. Det avgjørende er å fortsette å jobbe for å holde andre land fri for polio. Hvis alt arbeid stoppet i dag, da kan polio innen 10 år ramme så mange som 200 000 barn hvert år.

Hva gjør Rotary?

Rotarymedlemmer har bidratt med mer enn 2,1 milliarder dollar og utallige frivillig-timer for å beskytte nesten 3 milliarder barn i 122 land mot denne lammende sykdommen. Rotarys iherdige innsats har vært vesentlig i beslutninger om å bidra med mer enn 10 milliarder dollar til denne innsatsen.


 


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer