shopify visitor statistics

Månedens Rotarytema er yrkestjeneste

Vi kan starte det nye året med å fremme integritet og involvering i våre personlige og profesjonelle liv. Hvorfor ikke bruke våre yrkesferdigheter til å dyktiggjøre og inspirere andre ved å følge Rotarys verdier.

Vi kan koble våre profesjonelle nettverk med våre klubbaktiviteter. Det kan også være utfordringer i nærmiljøet der kan bidra med vår kompetanse. Kanskje kan vi også inspirere andre ved å fortelle om hva jobben og yrket vårt omfatter og hvordan vi prioriterer integritet og høye etiske standarder i alt vi gjør. 

Et nyttig verktøy er 4-spørsmålsprøven:

  1. Er dette sannhet?
  2. Er det rettferdig for de det gjelder?
  3. Vil det skape got omdømme og bedre vennskap?
  4. Er det positivt for de det gjelder?


Rotarys etiske retningslinjer

Som Rotryaner vil jeg:

  1. Handle med integritet og høy etisk standard både personlig og professjonelt
  2. Forholde meg rettferdig til andre og behandle dem og deres arbeid med respekt
  3. Bruke mine yrkesferdigheter gjennom Rotary for å veilede unge mennseker, hjelpe personer som har spesielle behov, og forbedre folks livskvalitet både i mitt nærmiljø og ute i verden
  4. Unngå en atferd som reflekterer en negativ holdning til Rotary og andre Rotaryvenner
  5. Bidra til å skape omgivelser som er fri for trakassering. Dette gjelder på Rotarymøter, arrangementer og aktiviteter; rapportere ved enhver mistanke om trakassering; bidra til å sikre at det ikke blir hevnreaksjoner mot personer som rapporterer om trakassering.

 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer