Web Analytics

Hilsen fra Rotary fredskonferanse i London 8.-10. februar

Forrige helg hadde vi med to delegater på Rotary Peace Conference i London. De så behovet for mer samarbeid distriktene imellom i arbeidet for å fremme fred og samarbeid.

Den norske delegasjonen var Rita Malcomsen, president i Hemne Rotaryklubb og Ann-Lena Løbakk fra Verdal Rotaryklubb og leder for Peace fellowship i distrikt 2275 i The Rotary Foundation, TRF.

Delegatene forteller at de fikk møte mange spennende Rotaryanere, og at det var givende å møtes på internasjonalt nivå!

De fant ut at det ikke er noen ICC-komite i Norge, og var fast bestemt på at dette må vi gjøre noe med.

Hva er ICC? Det står for Inter Country Committees, anerkjent av Rotary International som multidistriktaktiviteter og organisasjoner. Etter hvert som verden stadig blir mer sammenvevd og Rotarymedlemmenes internasjonale interesser øker, har styret i Rotary International på nytt bekreftet ICCs viktige funksjon for å bygge broer, fremme fred og legge til rette for samarbeid mellom ulike kulturer og nasjoner. Rotary Intercountry Committees | (rotary-icc.org)

Her er bilder fra konferansen:

Rotary Internationals president skotske Gordon McInally


 


Besøk vår Facebook-side


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer