Web Analytics

Månedens Rotarytema er vann og sanitærforhold

Rotarys tema for mars er VANN og gode SANITÆRFORHOLD. Rotary har flere små og store prosjekter i ulike verdensdeler der målet er å skaffe rent drikkevann. Rent vann er viktig for å sikre god helse og tilfredsstillende hygienske forhold i alle samfunn.

Flere Rotary-klubber i distriktet har i årenes løp engasjert seg i prosjekter med  å skaffe godt drikkevann og gode hygieniske fasiliteter, både som initiativtakere og som partnere i andres prosjekter, ikke minst i afrikanske land. Gjennom dette arbeidet er det gitt viktige bidrag til helsemessig og økonomisk framgang for mange lokalsamfunn. 

Her hjemme ligger vi i toppen hva gjelder tilgjengelighet og kvalitet på trygt drikkevann. Men slik er det dessverre ikke i alle verdensdeler. I mange land er det også slik at mangel på drikkevann og kampen om disse ressursene er en kime til uro og konflikter. Derfor kan vannprosjekter i mange land også være et viktig bidrag til fredsbyggingen. 

Fremdeles er mye ugjort på området VANN OG SANITÆRE FORHOLD. 
Rotary-klubbene verden rundt vil fortsette med sine bidrag til dette viktige arbeidet!

 


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer