Web Analytics

Månedens rotarytema er mor-barnhelse

Mor-barnhelse er et av Rotarys sju fokusområder, og smitteforebygging er et viktig bidrag. Verdens vaksinasjonsuke, World Immunization Week, markeres årlig i slutten av april for å markere at vaksinering beskytter stadig flere barn og voksne, og de får en bedre livskvalitet. Rotary har gjennom mange år satset store ressurser på poliovaksinering, som nå nesten er blitt utryddet. 

I 2024 markeres 50-års jubileet til Essential Programme on Immunization (EPI). 
More information on the 50th anniversary of EPI here.

https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week/2024

Materiale for å vise fram Rotarys arbeid mot polio og Worls Immunization Week

Er du vaksinert mot kikhoste, polio og stivkrampe? Du trenger påfyll av vaksinen hvert 10. år


 


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer