Web Analytics

Årets distriktsguvernører og neste års guvernører møttes på Vårmøtet

Rotarys tillitsverv roterer og på vårmøtet ti Norsk Rotaryforum møttes distriktsguvernørene for å samarbeide om Rotarys oppgaver og satsningsområder. Også andre tillitsvalgte deltok og presenterte arbeidet som pågår. Årsmøtet ble også avholdt i løpet av helgen.

Over: Anders Andersson, guvernør i D2305 og styreleder i NORFO og Aud Schjødt Fredriksen, innkommende guvernør i D2275.

Under: Innkommende guvernører Rolf Thingvold DGE2250, Marit Liv Solberg DGE2260, Aud Scjødt Fredriksen DGE2275, Einar Kallager DGE2290, Lidun Hareide DGE2305 og Helle Kjørlaug DGE2310. 


 


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer