Web Analytics

Rotary Norden nr. 3 - 2024

Tema denne gangen er alkohol, et litt kontroversielt tema som kan reise spørsmål om alt fra folkehelse til bruttonasjonalprodukt, og som her blir tatt opp fra fem ulike vinkler. Les mer her

Rotarys verdenspresident dette året, R. Gordon R. McInally, uttaler følgende om mental helse:

https://rotarynorden.e-pages.pub/titles/rotarynorge/14258/publications/70/pages/18/articles/2032251/19/1 


Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer