Web Analytics

Short Term Youth Exchange

(sommerleire, camps)

Hva omfatter dette programmet?

Short Term Youth Exchange (sommerleirer, camps, familieutveksling) har en varighet på et par uker og oppover til noen flere uker. Med unntak av familieutveksling er det ingen utveksling forbundet med dette programmet. Den som sender ut en ungdom har ikke krav om å ta imot. Den enkelte klubb kan sende ut flere ungdommer. Det er ingen kostnader for klubben ved å delta i dette programmet.

Sommerleirer (camps) er et tilbud der ungdom fra forskjellige land deltar. I de fleste tilfellene bare en fra hvert enkelt land og det er en blanding av gutter og jenter. Barn av rotarianere kan delta. Varigheten på dette tilbudet er cirka 14 dager. Det er Rotary som står som arrangør og har ansvar for samlingen. De fleste er gratis for deltageren, men utgifter til reise, forsikring og lommepenger må deltageren dekke selv

Hvem kan delta?

I utgangspunktet kan ungdom mellom 15 – 24 år delta på disse sommerleirene. Arrangørene eller klubbene som inviterer setter  aldersgrenser for sine arrangement. Grunnen til dette er ønske om å få en gruppe som er forholdsvis likt aldersmessig sammensatt.

Den som søker må være utadvendt og sosial. Hensikten med at Rotary har dette tilbudet er nettopp å bli kjent med andre land sin kultur og levemåte. Språket på disse samlingene er engelsk så den som søker må beherske dette tilfredsstillende. Deltagerne vil bli som hovedregel bli innlosjert i forskjellige vertsfamilier og vil få innsyn i det aktuelle landet sin måte å leve på. Gjennom samvær med andre deltagere vil han også få innsyn i andre land og hvordan de har det. Kanskje spesielt forhold som berører ungdom som utdannelse og muligheter videre i livet. Videre vil man selvsagt bygge nettverk som kan komme til nytte senere i livet.

Hvordan fungerer dette?

Fra januar til april blir mange forskjellige sommerleirer presentert. De fleste land i Europa og noen utenfor Europa arrangerer sommerleirer hvert år. Totalt blir det årlig arrangert i overkant av 80 – 100 sommerleirer rundt omkring. Invitasjonene som kommer har informasjon om alder, antall deltagere, tidspunkt og program for samlingen. Sommerleirene har gjerne et tema og det kan være så mangt alt fra dykking, seiling, kultur, sykling, musikk, osv, osv. Liste over de forskjellige tilbudene blir lagt ut her så snart det kommer invitasjoner. Etter hvert blir denne listen oppdatert jevnlig.

Den som vil delta på en slik sommerleir må sende inn en søknad til nærmeste Rotaryklubb. Søknad kan også sendes til ansvarlig i Rotary-distriktet. Det er viktig at denne kommer så snart som mulig etter at en sommerleir er annonsert da den kan være fullbooket etter en stund. Søknadskjemaet finner du på denne nettsiden
Det er ikke gebyr for å sende inn en søknad.

Hvorfor er dette viktig?

Ungdomsutvekslingen er et av de store programmene innenfor vårt internasjonale arbeid og engasjement for fred og verdensforståelse. Årlig utveksles 8 – 9.000 ungdommer gjennom dette programmet og svært mange  rotarianere er engasjert i dette arbeidet.

Denne delen av Rotary skaper også grunnlaget for neste generasjon rotarianere. Det er ingen tvil at en positiv tilknytning og opplevelse gjennom en rotaryklubb gjør at de på en senere fase i livet kan komme inn som medlemmer av Rotary.

Sardinia - en øy i et lyseblått hav

Sardinia – not just beaches! To uker i italienske familier krydret med smaksopplevelser, båtturer og et unikt fellesskap.                                    "Vi ble trukket inn i en fargerik italiensk hverdag der både eldre og ungdommer på vår alder engasjerte seg og ga oss hyggelige      kulturelle og sosiale opplevelser. Dessuten ble det knyttet vennskapsbånd mellom ulike nasjonaliteter, og vi holder fortsatt kontakt gjennom facebook. Hadde jeg fått tilbudet om å reise tilbake hadde jeg pakket kofferten i dag!"

Amanda Hahn

Rotary summer camp - Norway Sunmøre

 "In this camp I spent 14 wonderful days with young people from Europe. I think that was the most important thing. People. The best part was three days in Stranda which we could spent together in one big house. On the other hand, our stay with families is also good. You can meet local people and get to know something about the country. I am glad that we had both.

Visit of Geiranger was really nice and the jugendfestival in Alesund was good choice. This camp was well prepared and I have no bad memories,  just nice. Families were very nice and kind. I hope to visit Norway again next year."
Eva Harapesová

Kontakt i Multidistriktet

Multidistriktet er tilrettelegger for arbeidet i forbindelse med ungdomsutvekslingen i Norge. En viktig del av arbeidet er å legge til rette eller være støttespillere for klubber/distrikt.

Multidistrikt Norge

Leder: Rolf Thingvold
6812 Førde
Mobil: +47 915 51 125

E-post: mdyeo@rotary.no

Programmene administreres av:

Inbound
Vivianne Jodalen
Engelia 37
2019 Skedsmokorset
Mobil: +47 93 08 43 45
Fasttelefon: +47 63 87 52 06 
E-post: vjodalen@online.no

Outbound

Inger Marie Seth
Ågnegjerdet 68
6040 Vigra
Mobil: 950 53 060


Dersom du vil delta på sommerleir så ta kontakt med nærmeste Rotaryklubb eller kontakt ansvarlig i ditt distrikt som kan hjelpe deg videre.

D2250: Sogn og Fjordane, Hordaland, Bergen, Rogaland
Rolf Thingvold
Lindbøen 2, 6809 Førde
Mobil: 915 51 125
rolf.thingvold@evry.com

D2260: Østfold, og Akershus ex Asker og Bærum, Ørje/Töcksfors i Sverige
Øyvind N. Bråten
Nedre Huseby 4, 1480 Nittedal.
Mobil: 482 43 430  
oivind.N.Braten@dnv.com

D2275: Nordmøre, Sør Trøndelag, Nord Trøndelag, N@ordland, Troms, Finnmark, Svalbard
Ellen R. O. Strand
Høgliflata 14, 8027 Bodø
.
Mob: 917 83 883 ellen.rs@online.no

D2290: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Vestfold
Tone Kolbenstvedt
Krokveien 29, 4870 Fevik.

Mob: 926 43 083
 tonko@online.no.

D2305: Hedmark, Oppland, Sunnmøre, Romsdal, Eda i Sverige
Anja Michaelis
Vorpenesstranda 8, 6390 Vestnes
Mobil: 480 38 040
anja.michaelis@bryggentannhelsesenter.nhn.no

D2310: Oslo, Buskerud + Asker og Bærum
Pål Morten Skollerud
Snoterudveien 25, 3360 Geithus.
Mobil: 900 37 916 pms@skollerud.comNyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...
Les mer